Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Portál samosprava.zvolen.sk je súčasťou oficiálnych webových stránok mesta Zvolen www.zvolen.sk. Mesto Zvolen na svojich webových stránkach uverejňuje informácie vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä zo zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov upravujúcich činnosť mesta. Pre verejnosť sú na webových stránkach k dispozícii aj ďalšie užitočné informácie.

Na portáli samosprava.zvolen.sk sú uvedené informácie o samospráve Mesta Zvolen:

 • Mesto Zvolen,
 • primátor a zástupcovia primátora mesta,
 • mestská rada,
 • mestské zastupiteľstvo,
 • komisie mestského zastupiteľstva,
 • výbory mestských častí,
 • všeobecne záväzné nariadenia,
 • transparentné mesto,
 • zamestnanci mesta,
 • financie mesta,
 • strategické dokumenty,
 • projekty.


 

KONTAKT

Adresa:                  Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Telefón:                 +421-045-5303 111
Fax:                        +421-045-5331 428
E-mail:                   mesto@zvolen.sk

 

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ NA MSÚ ZVOLEN


Mestský úrad

Pondelok               8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.30 hod.
Streda                    8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 16.30 hod.
Piatok                    7.30 - 11.00 hod. , 11.30 - 14.30 hod.


Pokladňa

Pondelok              8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Utorok                   8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Streda                   8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 16.00 hod.
Štvrtok                   8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Piatok                    8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 14.30 hod


Klientske centrum

Pondelok              7.30 - 15.30 hod.
Utorok                   7.30 - 15.30 hod.
Streda                   8.00 - 16.30 hod.
Štvrtok                   7.30 - 15.30 hod.
Piatok                    7.30 - 15.00 hod.
 


 


Úvodná stránka