Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prevencia chrípkyVytlačiť
 

Chrípka je jedno z najnákazlivejších ochorení horných dýchacích ciest, ktoré sa začína náhle z p|ného zdravia zimnicou, bolest'ami hlavy horúčkou nad 38 C, chorý má bo|esti svalov a kĺbov nádchu suchý neproduktívny kašeľ, bo|esť v hrdle. Inkubačná doba je krátka -18 hodin až 2-3 dni, kedy dochádza už ku klinickým príznakom. Zvýšené riziko komplikovaného priebehu ochorenia so zápa|om pľúc a až s možným úmrtím je hlavne u osôb vyššieho veku, u l'udí s chorobamimunitného systému, chronickým ochorením sdca, ciev, obliček, pľúc a metabolickými chorobami.


Nová chrípka A(H1N1) je ochorenie horných dýchacich ciest ochorenie z č|oveka na človeka sa prenáša vzduchom podobne ako bežná chrípka (napr. pri kašľaní, kýchaní alebo aj pri rozprávaní, ochorenie sa prejaví do 10 dní od pos|edného dňa pobytu v postihnutých ob|astiach a|ebo kontaktu s chorou osobou. Príznaky ochorenia sú podobné ako pri bežnej chrípke: horúčka, kaše|', nádcha, bo|esť hrdla, h|avy, ce|ého te|a, nevoľnosť, ce|ková únava.

- Odporúčania na zabránenie šírenia chrípky a iných akútnych respiÍačných ochorení: umývat' si ruky s mydlom často a opakovane,
- umývanie úk by ma|o trvať minimálne 20 sekúnd
- v prípade, ak nie je k dispozícií voda a mydlo používat' dezinfekčné gé|y (napr. septoderm gé|, spitage|, skiman soft)
- časté čistenie tvrdých povrchov, ako sú pracovné plochy, klávesnice, telefóny, kľučky na dverách s použitím bežných čistiacich prostriedkov a ich dezinfekcia pripravkami vo forme napr: Aniospray 29, Incidin@ |iquid, InciduI@ spray, dezinfekčnými utierkami napr, INcIDEs N
- dezinfekciu telefónov, klávesnic, pripadne inej techniky vykonávat' hlavne na call centrách kde je nepretržitá prevádzka a pracovníci sa na pracovisku striedajú
- pri kýchanía kašl'aní si zakrýavať nos a ústa vreckovkou
- používať jednorazové vreckovky, po použiti ich ihneď vyhodiť do koša, ak nie je nablízku odpadkový kôš, použitú vreckovku vložiť do igelitového vrecka a |en tak odložiť do tašky, vrecka a pod.
- zakryť si pri kaš|'aní a kýchaní ústa a nos ohnutým lakt'om, ak nie sú k dispozícii vreckovky
- pravidelné prirodzené vetranie uzavretých miestností, čo najčastejšie, minimá|ne 3 až 4 krát denne na 10 minút' obmedziť používanie k|imatizácie
- odporúčame Vám vytvoriť si zásobu ochranných rúšok, v prípade ochorenia zamestnanca odporúčame poskytnúť rúšku postihnutému a vylúčiť ho z pracovného prostredia, takýmto spôsobom sa zabráni d'a|šiemu šíreniu chrípky
- súčasne je vhodné každodenné s|edovanie práceneschopnosti z dôvodu akútneho
- respiračného ochorenia na pracoviskách. V prípade, že v čase epidémie chorobnost' na pracovisku typu open space presiahne 25%, je vhodné zabezpečiť výkon práce z domu.
 

Úrad verejného zdravotníctva SR neustále monitoruje situáciu a aktuá|ne informácie a odporúčania pre verejnosť sú zverejnené na stránke www.uvzsr.sk, odporúčame tiež s|edovať Webové stránky Svetovej zdravotnickej organizácie.
 


 
 


Úvodná stránka