Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácie

Zvolenské noviny, mesačník mesta Zvolen

Vydavateľ: Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 320 439

Šéfredaktorka: Mgr. Eva Hapčová, telefón: 045/53 03 239, 0918 578 007, e-mail: noviny@zvolen.sk,

Fotograf: Pavel Albert □ Jazyková úprava: Cassi, s.r.o. □ Náklad: 18 000 ks □ Tlač a distribúcia:regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava □ Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5237/15, ISSN 1337-2408 □ Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. □ Copyright © 2018 Mesto Zvolen


 


Úvodná stránka