Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Operačný program      Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os                  2. Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ             2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy                   IROP-P02-SC222-20 16-13

Zdroj                            Európsky fond regionálneho rozvoja

 


 

Názov projektu:          Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického l Zvolen

Kód projektu:              302021K143

Predmet projektu:       rekonštrukcia a modernizácia školskej knižnice, biologicko - chcemickej                                                         učebne a polytechnickej učebne

 

Celková výška oprávnených výdavkov                              163.948,47 €

- z toho nenávratný finančný príspevok                             155.070,22 €

 


 

Názov projektu:          Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 2 Zvolen

Kód projektu:              302021K144

Predmet projektu:       rekonštrukcia a modernizácia školskej knižnice, fyzikálnej a IKT učebne

 

Celková výška oprávnených výdavkov                              132.048,23 €

- z toho nenávratný finančný príspevok                             122.445,82 €

 


 

Názov projektu:          Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska 1 Zvolen

Kód projektu:              302021K141

Predmet projektu:       rekonštrukcia a modernizácia fyzikálnej, biologicko - technickej                                                                        a polytechnickej  učebne

 

Celková výška oprávnených výdavkov                              161.531,04 €

- z toho nenávratný finančný príspevok                             153.454,49 €

 


 

Názov projektu:          Modernizácia učební v ZŠ, Nám. mládeže 587/17, Zvolen

Kód projektu:              302021K145

Predmet projektu:       rekonštrukcia a modernizácia fyzikálnej a biologicko - chemickej učebne

 

Celková výška oprávnených výdavkov                              130.386,81 €

- z toho nenávratný finančný príspevok                             123.867,47 €

 

loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png

 

 

 


 


Úvodná stránka