Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Zvolen - mesto

MsÚ voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície - inzeráty

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov na obsadenie nasledovných pracovných pozícií:

výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľ/ka  ZŠ P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

 

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 01.03.2014

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov,
- doklad o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou (vykonanie I. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady), ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej  5 rokov pedagogickej činnosti,
- bezúhonnosť,
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy,
- ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti školskej legislatívy  a v oblasti pracovno-právnych a ekonomických  vzťahov,
- znalosť práce s PC,
- ukončené funkčné vzdelávanie (nie je podmienkou, ale vítané).

Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní.
Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, osobitných kvalifikačných požiadaviek a požiadaviek vzdelania pre príslušnú kategóriu, podkategóriu a kariérovú pozíciu.
Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti.
Návrh koncepcie rozvoja ZŠ P. Jilemnického 1813/1, Zvolen.
Profesijný životopis.
Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (nie staršie ako 1 mesiac).
Doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka len v prípade, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku.
Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín a miesto podania žiadostí:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Mestský úrad – odbor školstva, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen, do 31.01.2014.

Zalepenú obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu: „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie ZŠ P. Jilemnického 1813/1, Zvolen.

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom spĺňajúcim požadované predpoklady najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

Ing. Miroslav Kusein

primátor


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 16.4.2014

meniny má: Dana, Danica

ďalšie dni

Streda 16.4.
U ŠKORPIÓNA
Kozačeka 2182/11,
Zvolen
Štvrtok 17.4.
U ZELENÉHO HADA
Námestie SNP 5,
Zvolen
Piatok 18.4.
SUNPHARMA, Námestie SNP
Námestie SNP 9690/63
Sobota 19.4.
TESCO - pri Zvolen Západe
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 20.4.
V KOCKE
Pražská 1388,
960 01 Zvolen
Pondelok 21.4.
ČERVENÝ MAK
Námestie SNP 84,
Zvolen
Pondelok 21.4.
DR.MAX, ul. Hronská
ul. Hronská 2,
Zvolen
Utorok 22.4.
VAŠE ZDRAVIE - NA BRÁNE
Kuzmányho nábrežie 28,
Zvolen
Streda 23.4.
NOVA Lekáreň
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen

2251467

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka