Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Návrhy VZN

Návrhy VZN v roku 2017

Návrhy VZN

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen o verejnej zeleni a ochrane drevín Vytlačiť
 

Návrh

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen 

o verejnej zeleni a ochrane drevín

 

Názov : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen  o verejnej zeleni a ochrane drevín

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa :        9.11.2017

 

Lehota na podanie pripomienok:                        23.11.2017                  

 

Predkladateľ: Ing. Anna Bešinová – vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy

Pripomienky: Ing. Zuzana Holíková, oddelenie životného prostredia a dopravy

e-mail:  zholikova@zvolen.sk

telefón: 045/5 303 296

kancelária : prístavba č. dv. 111

MsÚ Zvolen, Námestie slobody č. 22

960 01 Zvolen 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta Zvolen Vytlačiť
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta Zvolen 

Názov

Návrh VZN mesta Zvolen o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta Zvolen 

 

Návrh vyvesený v termíne od :            9.11.2017

Návrh na podanie pripomienok do :    23.11.2017


VZN je sprístupnené k nahliadnutiu na úradnej tabuli Mesta Zvolen pred budovou MsÚ, Námestie slobody č. 22, Zvolen, a na internetovej stránke Mesta Zvolen.

Predkladateľ:  Ing. Anna Mazánová, vedúca  odboru správy majetku, MsÚ Zvolen
e-mail: amazanova@zvolen.sk
telefón: 045/5303 237
č. kancelárie 244, II. posch. MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen


 
 

Novelizácia č. 2 VZN Mesta Zvolen č. 173 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Vytlačiť
 

Návrh

 Novelizácie č. 2 Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Zvolen č. 173 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

  

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:   8.11.2017

 

Lehota na podanie pripomienok do:              23.11.2017

          

Predkladateľ: Ing. Zuzana Hrešová,  ekonomický odbor MsÚ
e-mail: zhresova@zvolen.sk
telefón: 045/5303 249

kancelária č. dv. 239,  - II. posch. MsÚ

MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen

 
 

Novelizácia č. 2 VZN č. 113 o udeľovaní ocenení mesta Zvolen Vytlačiť
 

Návrh
Novelizácia č. 2 VZN č. 113 o udeľovaní ocenení mesta Zvolen

 

Názov:        Novelizácia č. 2 VZN č. 113 o udeľovaní ocenení mesta Zvolen
          
Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:    8.11.2017
 
Lehota na podanie pripomienok do:               23.11.2017       
 
Predkladateľ: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja
 
e-mail: jistokova@zvolen.sk
 
telefón: 045/5303219
 
MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22
 
960 01 Zvolen

 


 
 

Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia č. 135 o verejnom poriadku na území mesta Zvolen Vytlačiť
 

Návrh

Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia č. 135  o verejnom poriadku na území mesta Zvolen

 

Názov : Novelizácia č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia č. 135 o verejnom poriadku na území mesta Zvolen

  

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:    8.11.2017
 
Lehota na podanie pripomienok do:              23.11.2017        

           

 
Predkladateľ:  Mgr. Juraj Chabada, náčelník MsP
e-mail: jchabada@zvolen.sk
telefón: 045/533 10 00

kancelária : Mestská polícia Zvolen

MsP Zvolen, Nám. slobody č. 24
960 01 Zvolen

 
 


Úvodná stránka