Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Návrhy VZN

Návrhy VZN v roku 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen o podmienkach držania psov Vytlačiť
 

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen 

o podmienkach držania psov

 

Názov : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen o podmienkach držania psov

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa :        09.10.2019

 

Lehota na podanie pripomienok:                         24.10.2019                  

 

Predkladateľ: Ing. Anna Bešinová – vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy

Pripomienky: Ing. Zuzana Holíková, oddelenie životného prostredia a dopravy

e-mail:  zholikova@zvolen.sk

telefón: 045/5 303 296

kancelária : prístavba č. dv. 111

MsÚ Zvolen, Námestie slobody č. 22

960 01 Zvolen 

 

 


 
 

Novelizácia č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 180 o podrobnostiach výkonu taxislužby na území mesta Zvolen a prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby Vytlačiť
 

Návrh

Novelizácie č. 1 Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Zvolen č. 180 o podrobnostiach výkonu taxislužby na území mesta Zvolen  a   prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:    09. 10. 2019

 

Lehota na podanie pripomienok do:                24. 10. 2019

 

Predkladateľ:  JUDr. Andrea Čečetková, vedúca  právneho oddelenia MsÚ
e-mail: acecetkova@zvolen.sk
telefón: 045/5303 229

kancelária č. dv. 361,  - III. posch. MsÚ

MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen

 
 

Návrh Novelizácie č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 191 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Vytlačiť
 

Návrh

Novelizácie č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 191 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Názov: 

 

Novelizácie č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 191 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa :      09.10.2019

 

Lehota na podanie pripomienok:                        24.10.2019                  

 

Predkladateľ: Ing. Anna Bešinová – vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy

Pripomienky: Ing. Beáta Očenášová, oddelenie pre investičné činnosti

                       

e-mail:    beata.ocenasova@zvolen.sk

telefón: 045/5 303 276

kancelária : prístavba č. dv. 112

MsÚ Zvolen, Námestie slobody č. 22

960 01 Zvolen 


 
 


Úvodná stránka