Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Návrhy VZN

Návrhy VZN v roku 2017

Návrhy VZN

VZN o záväznej časti Územného plánu mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 10 Vytlačiť
 

Návrh VZN   

o záväznej časti Územného plánu mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 10

 

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:  12.10.2018
 
Lehota na podanie pripomienok do:              26.10.2018    

             

VZN je  kvôli rozsahu sprístupnené k nahliadnutiu v kancelárii prvého kontaktu a na internetovej stránke Mesta Zvolen.

 

Predkladateľ:  Ing. arch. Peter Kašša, vedúci  odboru územného plánovania, MsÚ Zvolen
e-mail: pkassa@zvolen.sk
telefón: 045/5303 228

kancelária č. dv. 357,  - III. posch. MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen

 


 
 

Novelizácia č. 3 Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Zvolen č. 173 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Vytlačiť
 

 
Návrh

 Novelizácia č. 3 Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Zvolen č. 173 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 

   

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:   10.10.2018

 

Lehota na podanie pripomienok do:             25.10.2018

         

 

Predkladateľ: Ing. Zuzana Hrešová,  ekonomický odbor MsÚ

 

e-mail: zhresova@zvolen.sk

 

telefón: 045/5303 249

kancelária č. dv. 239,  - II. posch. MsÚ

MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen

 

 

 

 

 


 
 


Úvodná stránka