Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Návrhy VZN

Návrhy VZN v roku 2017

Návrhy VZN

Návrh VZN mesta Zvolen o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta ZvolenVytlačiť
 

Návrh VZN mesta Zvolen o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Zvolen

 

Návrh vyvesený v termíne od : 10.5.2017

Návrh na podanie pripomienok do : 25.5.2017  


VZN je sprístupnené k nahliadnutiu na úradnej tabuli Mesta Zvolen pred budovou MsÚ, Námestie slobody č. 22, Zvolen, a na internetovej stránke Mesta Zvolen.

Predkladateľ:  Ing. Anna Mazánová, vedúca  odboru správy majetku, MsÚ Zvolen
e-mail: amazanova@zvolen.sk
telefón: 045/5303 237
4. kancelárie 244, II. posch. MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen


 
 


Úvodná stránka