Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Návrhy VZN

Návrhy VZN v roku 2017

Návrhy VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen o určení názvu novovzniknutých ulíc v časti mesta Zlatý Potok a v časti mesta Západ – lokalita „Bariny“ Vytlačiť
 

Návrh VZN o určení názvu ulice

 

Názov: VZN  o zmene názvu ulice v meste Zvolen v časti mesta Zlatý potok a Západ -      

             lokalita Bariny

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:    07.02.2018

Lehota na podanie pripomienok do:              22. 02.2018  

 

Predkladateľ: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru

 

e-mail: shusarikova@zvolen.sk

telefón: 045/5321 270, 0907 801 251

kancelária č. dv. 121, I. posch. MsÚ

MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22

960 01 Zvolen

 


 
 


Úvodná stránka