Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Poslanci

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene má 25 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Poslanci sú volení z jednotlivých mestských častí proporčne v závislosti od počtu obyvateľov mestskej časti.

Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva

Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva vo Zvolene zložili sľub poslanca Mestského zastupiteľstva vo Zvolene v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) a § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v v znení neskorších predpisov.


 

Poslanci

Ing. Peter Košík, PhD.

Ing. Peter Košík, PhD.

Adresa: 11. marca 345/15, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 693 884

E-mail: pkosik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen Mestskej rady
Člen Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií


 

Ing. Branislav Husár

Ing. Branislav Husár

Adresa: Záhonok 2448/37, Zvolen 960 01

Mobil: 0902 493 222

E-mail: bhusar@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen Mestskej rady
Člen Komisie výstavby a územného rozvoja
Člen Komisie cestovného ruchu a kultúry


 

PhDr. Tímea Laššáková, PhD.

PhDr. Tímea Laššáková, PhD.

Adresa: Okružná 2406/41, Zvolen 960 01

Mobil: 0911 533 800

E-mail: tlassakova@zvolen.sk

Nezávislá kandidátka
Poslankyňa VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Predsedkyňa Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


 

Mgr. Matej Révay

Mgr. Matej Révay

Adresa: J. Gagarina 2418/93, Zvolen 960 01

Mobil: 0908 183 307

E-mail: mrevay@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen Komisie školstva a vzdelávania
Člen Komisie mládeže a športu


 

Ing. Dušan Hruška

Ing. Dušan Hruška

Adresa: Záhonok 488/1, Zvolen 960 01

Mobil: 0903 552 424

E-mail: dhruska@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen Mestskej rady
Člen Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií
Člen Komisie Zboru pre občianske záležitosti


 

Róbert Orság

 Róbert Orság

Adresa: Školská 2459/76, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 856 907

E-mail: rorsag@zvolen.sk

Kandidát koalície Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA - nezávislé osobnosti(OĽANO), Kresťanskodemokratické
hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Občianska konzervatívna strana

Poslanec VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina

Člen Mestskej rady
Člen Komisie financií, majetku a podnikania


 

Róbert Vasil

 Róbert Vasil

Adresa: A. Hlinku 2330/2, Zvolen 960 01

Mobil: 0903 535 934

E-mail: rvasil@centrum.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 2 Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná

Predseda Komisie cestovného ruchu a kultúry
Člen Komisie mládeže a športu


 

PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

Adresa: A. Hlinku 2556/31, Zvolen 960 01

Mobil: 0903 614 429

E-mail: mslizik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 2 Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná

Predseda Komisie mládeže a športu


 

Mgr. Michal Hazlinger

Mgr. Michal Hazlinger

Adresa: A. Hlinku 2330/2, Zvolen 960 01

Mobil: 0908 282 830

E-mail: mhazlinger@zvolen.sk

Kandidát koalície SMER-SD, Hnutie za demokraciu, Národ a Spravodlivosť - naša strana

Poslanec VMČ 2 Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná

Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Ing. Michal Hybský

Ing. Michal Hybský

Adresa: Nográdyho 561/10, Zvolen 960 01

Mobil: 0944 114 418

E-mail: mhybsky@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Člen Mestskej rady
Predseda Komisie školstva a vzdelávania
Člen Komisie životného prostredia


 

Bc. Dušan Košík

Bc. Dušan Košík

Adresa: K. Šmidkeho 1380/11, Zvolen 960 01

Mobil: 0904 610 077

E-mail: dkosik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Člen Komisie životného prostredia
Člen Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


 

Ing. Zuzana Niščáková

Ing. Zuzana Niščáková

Adresa: Novozámocká 3212/22, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 380 634

E-mail: zniscakova@zvolen.sk

Kandidátka koalície Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA - nezávislé osobnosti(OĽANO), Kresťanskodemokratické
hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Občianska konzervatívna strana

Poslankyňa VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Predsedkyňa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Členka Komisie mládeže a športu


 

Filip Filatov

 Filip Filatov

Adresa: Novozámocká 1347/65, Zvolen 960 01

Mobil: 0910 210 410

E-mail: ffilatov@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Predseda Komisie Zboru pre občianske záležitosti
Člen Komisie financií, majetku a podnikania


 

Ing. Mgr. Lukáš Richtárech, MHA

Ing. Mgr. Lukáš Richtárech, MHA

Adresa: Novozámocká 1350/34, Zvolen 960 01

Mobil: 0908 502 936

E-mail: lrichtarech@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Predseda Komisie financií, majetku a podnikania
Člen Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií
Člen Kontrolnej komisie


 

Rastislav Karczub

 Rastislav Karczub

Adresa: Novozámocká 8475/49, Zvolen 960 01

Mobil: 0903 527 173

E-mail: rkarczub@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Člen Komisia životného prostredia
Člen Komisie mládeže a športu


 

Peter Hričina

 Peter Hričina

Adresa: Tulská 2490/41, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 841 844

E-mail: phricina@zvolen.sk

Kandidát koalície Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA - nezávislé osobnosti(OĽANO), Kresťanskodemokratické
hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Občianska konzervatívna strana

Poslanec VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

Člen Komisie školstva a vzdelávania
Člen Komisie mládeže a športu


 

Ing. Vladimír Lupták

Ing. Vladimír Lupták

Adresa: Jedľová 1364/3, Zvolen 960 01

Mobil: 0903 701 678

E-mail: vluptak@zvolen.sk

Kandidát koalície Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA - nezávislé osobnosti(OĽANO), Kresťanskodemokratické
hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Občianska konzervatívna strana

Poslanec VMČ 4 Podborová, Borová hora

Predseda Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií
Člen Kontrolnej komisie


 

Ing. Jaroslav Stehlík

Ing. Jaroslav Stehlík

Adresa: Námestie slobody 2013/1, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 611 569

E-mail: jstehlik@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 5 Centrálna mestská zóna Východ

Člen Mestskej rady
Člen Komisie financií, majetku a podnikania


 

Ing. Peter Zima

Ing. Peter Zima

Adresa: 9. Mája 1/32, Zvolen 960 01

Mobil: 0918 444 254

E-mail: pzima@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 5 Centrálna mestská zóna Východ

Člen Komisie financií, majetku a podnikania
Člen Komisie životného prostredia


 

Ján Kubiš

 Ján Kubiš

Adresa: Prachatická 23, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 804 852

E-mail: jkubis@zvolen.sk

Kandidát koalície Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA - nezávislé osobnosti(OĽANO), Kresťanskodemokratické
hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Občianska konzervatívna strana

Poslanec VMČ 5 Centrálna mestská zóna Východ

Člen Komisie výstavby a územného rozvoja
Člen Komisie cestovného ruchu a kultúry
Člen Komisie Zboru pre občianske záležitosti


 

Matej Snopko

 Matej Snopko

Adresa: Balkán 2044/29, Zvolen 960 01

Mobil: 0908 906 856

E-mail: msnopko@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ

Predseda Kontrolnej komisie
Člen Komisie výstavby a územného rozvoja
Člen Komisie Zboru pre občianske záležitosti


 

Ing. Milan Barna, PhD.

Ing. Milan Barna, PhD.

Adresa: M. R. Štefánika 26, Zvolen 960 01

Mobil: 0911 334 923

E-mail: mbarna@zvolen.sk

Kandidát koalície Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA - nezávislé osobnosti(OĽANO), Kresťanskodemokratické
hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Občianska konzervatívna strana

Poslanec VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ

Predseda Komisie životného prostredia
Člen Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


 

JUDr. Martina Mészáros Bariaková

JUDr. Martina Mészáros Bariaková

Adresa: Gen. Svobodu 1999/68, Zvolen 960 01

Mobil: 0907 166 533

E-mail: mmeszaros-bariakova@zvolen.sk

Kandidátka koalície Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA - nezávislé osobnosti(OĽANO), Kresťanskodemokratické
hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Občianska konzervatívna strana

Poslankyňa VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ

Predsedkyňa Komisie ochrany verejného poriadku
Členka Komisie financií, majetku a podnikania


 

Ing. Miroslav Kusein

Ing. Miroslav Kusein

Adresa: M. M. Hodžu 6979/20, Zvolen 960 01

Mobil: 0905 888 335

E-mail: mkusein@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ

Predseda Komisie výstavby a územného rozvoja
Člen Komisie financií, majetku a podnikania


 

Ing. Lubomír Zdút - Štastný

Ing. Lubomír Zdút - Štastný

Adresa: M. R. Štefánika 1696/12, Zvolen 960 01

Mobil: 0902 899 913

E-mail: lzdut-stastny@zvolen.sk

Nezávislý kandidát
Poslanec VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ

Člen Komisie školstva a vzdelávania
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Člen Komisie mládeže a športu


 

 

 


Úvodná stránka