Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Štúdiu revitalizácie Parku J. D. Matejovie vytvárajú aj študenti Vytlačiť
 

7. decembra v zasadačke Fakulty ekológie a enviromentalistiky šiesti študenti predstavili svoj pohľad na funkčnosť a využitie Parku J. D. Matejovie. Študenti Andrej Kučík a Ján Adler začali prieskumom, v priestoroch parku počas jedného týždňa oslovovali návštevníkov parku.

24879733_1523465007736943_4135574807673336649_o.jpgZistili, že prevažná väčšina ľudí si do parku chodí oddýchnuť s rodinou, priateľmi, ľudia sem chodia relaxovať. Veľká časť ľudí parkom len prechádza. Ľuďom najviac vadí, že park je prerastený drevinami, je neprehľadný a priťahuje rôzne „živly“, aj preto sa v ňom necítia bezpečne. To všetko by mohla zmeniť revitalizácia parku, do ktorej sa púšťa mesto spolu s Technickou univerzitou na čele s pánom Modranským a Danišom, takisto spolu so študentmi 2. a 4. ročníka Katedry plánovania a tvorby krajiny, zástupcami Národného lesníckeho centra, Lesníckeho a drevárskeho múzea, Ústavu ekológie lesa a spolu s verejnosťou. Pohľad študentov sa výrazne zhoduje s pohľadom profesorov: „V parku je potrebné posúdiť širšie vzťahy, funkčne ho rozdeliť na zóny, napr. pre deti a rodiny, pre seniorov, pre psíčkarov... Nemenej dôležité je posúdiť jednotlivé dreviny, nebezpečné a choré odstrániť a nahradiť novou, vhodnejšou výsadbou,“ hovorí Juraj Modranský z Katedry plánovania a tvorby krajiny. Modranský aj ostatní členovia pracovnej skupiny ocenili doterajšie aktivity občanov a výboru mestskej časti, ktoré naštartovali život v parku, doslova ho oživili. Nie náhodou pracovne premenovali park na „Živý park“.

Park je primárne venovaný významnej osobnosti slovenského lesníctva Jozefovi Dekrétovi Matejovie, ktorý bol vo svojich časoch moderným v pohľade na hospodárenie v lesoch. Razil teóriu „zachovať les pre budúce generácie“ a to je práve dnes viac než aktuálne. Park pripomína túto osobnosť a nie náhodou sa stal predmetom záujmu aj u lesníckych organizácií, ktoré sa teraz na tvorbe štúdie podieľajú. Milan Sarvaš z Národného lesníckeho centra vo Zvolene hovorí predovšetkým o spolupráci so školami v zmysle lesnej pedagogiky. „Spolupracujeme so zvolenskými školami a škôlkami, a na túto spoluprácu chceme nadviazať.“ Sarvaš hovorí o tom, ako sprístupniť lesníctvo ľuďom prakticky. Napr. osadením zaujímavých prvkov lesnej pedagogiky do parku. „Môžu to byť rôzne interaktívne prvky, napr. drevené pexeso s názvami drevín, vtáčie hodiny, zážitkové chodníky a pod. Tých možností je veľa.“ V parku v poslednom období už niekoľko prvkov pribudlo, iniciovali to aktívni občania, predovšetkým zapálené maminy. Aj vďaka nim park teraz patrí viac deťom ako bezdomovcom. „Tieto prvky treba rozhodne ponechať, zveľadiť, možno rozmýšľať o ich vhodnom umiestnení,“ hovorí Modranský. Park čaká v budúcom období rozvoj. „Je to možno jediný park vo Zvolene, ktorý je naozaj využívaný ľuďmi. Preto je veľmi dôležité zrevitalizovať ho a ešte viac sprístupniť obyvateľom sídliska,“ uzatvára Dušan Daniš z Katedry plánovania a tvorby krajiny.

Po vypracovaní štúdie na základe podnetov občanov, študentov a členov pracovnej skupiny bude štúdia predstavená verejnosti. Následne chce dať mesto vypracovať projekt obnovy parku. V prvom stupni projektu by malo ísť najmä o chodníky a posúdenie drevín, v ďalšom období sa projekt zameria na osadenie zábavných a funkčných prvkov.

-ej-


 
 


Úvodná stránka