Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Pustý hrad sa zaradil do významného zoznamu národných kultúrnych pamiatokVytlačiť
 

Medzi také pamiatky ako Červený Kameň, Betliar alebo Lietava sa na prelome rokov zaradil aj Pustý hrad vo Zvolene. Umožní mu to žiadať financie z dôležitých fondov.

Zoznam vznikol v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a samosprávnych krajov. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich stavebno-technický stav. Zoznam vznikol v roku 2012 a aktuálne bola zverejnená jeho druhá aktualizácia.

Pustý hrad kalendár 07.jpgOkrem Zvolena zoznam obsahuje v regióne napr. opevnenie Banskej Bystrice, kostolíky v Čeríne alebo v Ponikách, pamiatky Banskej Štiavnice či Kremnice. Minulý rok zo zoznamu vypadli zámok Halíč či Vígľaš, ktoré už prešli rozsiahlou rekonštrukciou.

„Pustý hrad patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie objekty hradnej architektúry na Slovensku, nachádza sa tu najväčšia cisterna na vodu v rámci hradov na Slovensku, veža na Dolnom hrade patrí medzi najväčšie rezidenčné stavby v regióne. Hrad naďalej potrebuje nevyhnutné stavebno-konzervačné práce, aby bol bezpečný a atraktívny pre návštevníkov“ potvrdzuje archeológ Ján Beljak oprávnenosť zaradenia zvolenského Pustého hradu do zoznamu. Mesto každoročne úspešne žiada financie na obnovu hradu z rôznych grantov, zaradenie do zoznamu mu umožní žiadať o ďalšie druhy fondov. „Zaradenie do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy nám umožní zapájať sa do grantových schém, do ktorých sme doteraz nemali prístup, napr. podprogram Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy Ministerstva kultúry SR, nórskych fondov atď.,“ vysvetľuje Beljak. „Na hrade tak budeme môcť realizovať aj práce, ktoré sú vysoko špecializované, a teda aj finančne náročnejšie,“ hovorí Beljak. „Máme pripravené projekty, ktoré vychádzajú z komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu schválenej Krajským pamiatkovým úradom, takže Pustý hrad-page-001.jpgsme viac-menej pripravení. Niektoré projektové dokumentácie musíme ešte dopracovať. V najbližšom období by sme chceli realizovať projekt sanácie, reštaurovania a prezentácie palácového traktu Horného Pustého hradu, ktorý počíta aj s prestrešením paláca. Vznikol by tak priestor pre výstavy a rôzne prednášky, ktorý na Pustom hrade chýba.“ Plánov je veľa, archeológ aj vedenie mesta dúfajú, že budú v žiadostiach úspešní.

-ej-


 
 


Úvodná stránka