Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Lokalita v centre Zvolena zásadne zmení svoju tvárVytlačiť
 

Mestu sa podarilo získať financie na projekt veľkej rekonštrukcie tzv. vnútrobloku, časti mesta medzi ulicami Hrnčiarska, J. Kozáčeka a Bystrický rad. Ako by mohlo v budúcnosti vyzerať toto centrum?

vnútroblok.jpgZvolen sa v minulom roku zapojil do výzvy IROP na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Vedenie mesta chce pokračovať v pretváraní verejných priestorov s ohľadom na ekológiu. „Vďaka financiám z externých zdrojov sa môžeme pustiť aj do ambicióznych projektov, medzi ktoré patrí aj tento. Spolu s rekonštrukciou materskej školy a školského dvora na Hrnčiarskej ul. postupne vznikne v centre mesta príťažlivá lokalita pre tamojších obyvateľov aj širšiu verejnosť,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová. Zo sumy okolo 800 000 eur by mesto chcelo rekonštruovať všetky tri ulice a priestor medzi nimi. „Na ulici Bystrický rad plánujeme napr. vybudovať nové prístupové chodníky k detskému ihrisku a k objektom školy, ako aj  potrebnú rampu pre imobilných k zadnému vchodu do školy,“ hovorí hlavný architekt mesta Peter Kašša. „Na Hrnčiarskej ulici medzi školou a škôlkou dôjde k výmene povrchov za priepustné, bude doplnený mobiliár o lavičky, fontánky na pitie, kvetináče, odpadkové koše, stojany na bicykle a mnohé ďalšie,“ vysvetľuje Kašša. Podľa neho tak vznikne na Hrnčiarskej ulici, ktorá je hojne využívaná obyvateľmi panelových domov, deťmi, ale aj ľuďmi prechádzajúcimi na železničnú stanicu, atraktívny verejný priestor. „Na ulici Bystrický rad budú osadené parkové lavičky, ktoré budú umiestnené v priestoroch s altánkom, detským pieskoviskom a fitnes stanoviskom. Rozšírené bude detské ihrisko o ďalšie prvky, pribudnú aj prvky pre väčšie deti a dospelých. Upravené bude aj ihrisko na Ul. J. Kozáčeka,“ dodáva Kašša. Upozorňuje občanov, že v prvej fáze projektu budú realizované aj nevyhnutné búracie práce, ktoré na čas skomplikujú život občanov, ale v ďalšej fáze budú zeleň aj všetky pevné plochy obnovené a doplnené o nové prvky. Celý projekt je rozvrhnutý na 18 mesiacov. „Život obyvateľov, ktorí bývajú v centre mesta v bezprostrednej blízkosti školy a škôlky by sa mal zlepšiť. Množstvo prvkov na trávenie voľného času vytvorí zaujímavé a živé zóny pre stretnutia detí zo škôl, ale aj susedov a obyvateľov Zvolena,“ uzatvára primátorka mesta Zvolen.

Čo by malo vzniknúť:

  • Hrnčiarska ulica: nová dlažba, dažďové záhrady, rampa pre imobilných, lavičky, koše, fontánky na pitie, kvetináče, stojany na bicykle, hry pre deti,
  • Bystrický rad: úprava obratiska s novým asfaltovým povrchom, nový chodník z betónovej dlažby pozdĺž komunikácie Bystrický rad, rampa pre imobilných ku škole, nové prístupové chodníky k detskému ihrisku a k objektom školy, lavičky, altánok, pieskovisko, fitnes, detské preliezačky,
  • Ulica J. Kozačeka: nové dlažby, oplotená hracia plocha s pieskoviskom a hernými prvkami, hojdačka.

-ej-


 
 


Úvodná stránka