Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Mesto dokončí námestie samoVytlačiť
 

Časť Námestia SNP v okolí divadla mal zrekonštruovať investor, ktorý staval Európu. Nestalo sa tak, námestie dokončí mesto Zvolen z vlastných zdrojov.  

3.etapa.JPGRekonštrukciu 3. etapy Námestia SNP, ktorá sa týka plochy medzi Divadlom J. G. Tajovského a reštauráciou U Alexa vrátane Parku Ľ. Štúra, mal pôvodne realizovať investor VAV Invest v zmluvne určenom termíne. Najprv do roku 2009, potom do roku 2014. Ako je známe, ani jeden termín nebol dodržaný a mesto si uplatnilo zmluvnú pokutu. Investor ale začiatkom roka 2016 vstúpil do konkurzu, takže z pokuty sa stala pohľadávka a mesto stratilo nádej, že investor si svoje záväzky voči mestu niekedy splní. „Uvedomili sme si, že ak chceme, aby bolo naše námestie niekedy dokončené, musíme si to urobiť sami,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová.

V roku 2017 mesto kúpilo projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 3. etapy. Začiatkom roka 2018 vedenie mesta navrhlo do zmeny rozpočtu na rok 2018 aj sumu 1 260 000 eur na rekonštrukciu tejto časti námestia. Mestské zastupiteľstvo financovanie tejto investície schválilo.

„Rekonštrukciu sme rozdelili na dve časti, tento rok by sme mali z peňazí z rezervného fondu rekonštruovať tú najdôležitejšiu časť, a to spevnené plochy pred divadlom a pred Alexom,“ hovorí hlavný architekt mesta Peter Kašša. „V prvom rade nás čaká komplexná rekonštrukcia inžinierskych sietí v severnej časti námestia – kanalizácie, vodovodu, verejného osvetlenia, atď.“

Severná časť námestia konečne zmení aj svoj vzhľad. „Rekonštrukcia logicky aj vizuálne nadviaže na rekonštrukciu zvyšnej časti námestia. Na uliciach po stranách parku dôjde k úplnej výmene povrchov, kde bude pôvodný asfalt odstránený a nahradený žulovou dlažbou a čadičovými kockami,“ zdôrazňuje Kašša. „Pred divadlom pribudnú nové lavičky a koše, pred Alexom bude vysadená alej stromov,“ dodáva architekt.

Mesto sa tak konečne priblíži podobe, ktorú si zaslúži. Rekonštrukciou parku, ktorá zahŕňa výmenu chodníkov, osvetlenia a mobiliára v Parku Ľ. Štúra, sa mesto bude zaoberať až v ďalšom období.

Fakty:

- Mesto začalo námestie rekonštruovať v roku 2003 v jeho východnej časti,

- Prvá etapa vyšla mesto na viac ako 4 mil. eur,

- Druhej etape predchádzala rekonštrukcia ul. M. R. Štefánika v hodnote 710 tisíc eur,

- Druhá etapa rekonštrukcie prebiehala v roku 2008 a mesto stála 4, 5 mil. eur,

- Tretia etapa obsahuje rekonštrukciu severnej časti námestia v okolí Parku Ľ. Štúra,

-Tretiu etapu mal pôvodne realizovať investor Európy ako vyvolanú investíciu v sume 2,22 mil. eur,

- Investor svoje záväzky nesplnil, mesto môže investované prostriedky ďalej vymáhať,

- Mesto by tak po rekonštrukcii Parku Ľ. Štúra ukončilo celkovú rekonštrukciu Námestia SNP, jedného z najväčších námestí v Európe.

-ej-


 
 


Úvodná stránka