Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Informácie a čísla o parkovaní na ZápadeVytlačiť
 

Mesto na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva vo februári zhrnulo fakty a čísla o parkovaní na Západe. Reagovalo tak na tvrdenie, že za posledné roky neboli vybudované žiadne parkovacie miesta na problémovom sídlisku.

parkovanie.jpgMesto v roku 2010 spracovalo urbanistickú štúdiu s cieľom revitalizácie sídliska. Štúdia riešila celé sídlisko komplexne najmä z hľadiska jeho rozvoja a v jednej z častí sa zaoberala aj budúcnosťou parkovania na Západe. Súčasťou riešenia bol aj prieskum stavu parkovania. Z neho vyšlo, že v roku 2010 bolo na Západe 3 511 bytov a 1 931 parkovacích miest.

V roku 2018 prebehlo nové mapovanie parkovacích miest a porovnanie s rokom 2010. Z toho vyplynulo, že v rokoch 2015 – 2018 bolo na sídlisku Západ – Tepličky vybudovaných a zrekonštruovaných celkove 363 parkovacích miest. „Išlo prevažne o parkoviská pozdĺž komunikácií a samostatné úrovňové parkoviská,“ povedal architekt Peter Kašša. „Vybudovaním a rekonštrukciou parkovacích miest došlo k navýšeniu celkového počtu o 157 parkovacích miest oproti stavu v roku 2010,“ dodal.

Aj v roku 2018 by mesto chcelo vybudovať ďalšie parkovacie miesta. „Nové miesta by mali vzniknúť na ul. Nográdyho pri veterinárnej stanici a na ul. Imatra, ktorú čaká celková rekonštrukcia.“ Mesto plánuje aj výstavbu kúpaliska Bariny, kde vznikne záchytné parkovisko pre návštevníkov kúpaliska a obyvateľov sídliska, celkovo 266 miest. „Na roky 2018 – 2020 máme naplánované investičné akcie, vďaka ktorým by malo na sídlisku a v jeho bezprostrednom okolí vzniknúť asi 500 parkovacích miest,“ uzatvára Kašša. Informuje tiež, že mesto rokuje s investorom o možnom vybudovaní parkovacieho domu.

Prehľad vybudovaných a plánovaných parkovacích miest na sídlisku Západ – Tepličky

Vzniklo:

  • Rekonštrukcia Tulskej ul. (2015 - 2017): pribudlo 24 miest
  • Rekonštrukcia nedokončenej budovy materskej školy na polyfunkčný objekt, Voljanského ulica (2015 - 2016): pribudlo 127 miest
  • Parkovisko za Bambusom (2017): pribudlo 6 miest

Plánuje sa:

  • Parkovisko na Nográdyho ulici pri veterinárnej stanici (2018): pribudne 20 miest
  • Rekonštrukcia na ulici Imatra vo Zvolene (2018 - 2019): pribudne 103 miest
  • Rekonštrukcia na ulici Strážska cesta vo Zvolene (2019 - 2020): pribudne 127 miest
  • Mestské kúpalisko Bariny (2018): pribudne 97 miest
  • Parkovací dom Bariny (2019-2020): pribudne 169 miest

 

-ej-

 


 
 


Úvodná stránka