Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Na tému s náčelníkom MsP Jurajom ChabadomVytlačiť
 

Ako mestská polícia postupuje pri riešení problematiky bezdomovectva alebo znečisťovania verejného prostredia určitými skupinami ľudí? Aké sú kompetencie, ako spolupracuje so sociálnym odborom? Koľko podnetov tohto typu denne rieši?

náčelnik.JPGEfektívne riešenie problematiky bezdomovectva zo strany MsP je predovšetkým založené na vzájomnej spolupráci občianskych hliadok a hliadok mestskej polície, ako aj spolupráce s odborom sociálnych vecí, zdravia a rodiny pri Mestskom úrade Zvolen. Tu možno považovať za nevyhnutnú činnosť mapovanie a vyhľadávanie miest, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú a prebývajú, kde získané informácie o spomínanej skupine ľudí slúžia ako dôležitý podklad realizácie sociálnej práce. Príslušníci MsP v prípade potreby poskytujú bezdomovcom rady a informácie, kde a na koho sa majú obrátiť pri riešení ťažkej krízovej situácie.

Kontrolná činnosť zameraná na elimináciu počtu priestupkov páchaných neprispôsobivými občanmi, príp. bezdomovcami sa stala každodennou súčasťou práce polície. Za znečisťovanie verejného priestranstva je príslušník oprávnený uložiť blokovú pokutu, prípadne napomenutie. V uvedenom prípade sa však riešenie často nezaobíde bez vzájomnej spolupráce s občanom. Preto aby v prípade, že zaznamenajú na verejnosti narúšanie verejného poriadku, aby bezodkladne kontaktovali MsP na bezplatnom telefónnom čísle z dôvodu okamžitej nápravy. Iba za uplynulý rok 2017 príslušníci MsP riešili 1 706 priestupkov v súvislosti so zákazom požívania alkoholu na verejnom priestranstve. Vo väčšine prípadov ide o bezdomovcov alebo neprispôsobivých občanov.

Hliadky sú zámerne situované predovšetkým na Nám. SNP – pešia zóna, parky, obchodné centrá či železničnú a autobusovú stanicu. Z dôvodu preventívnych kontrol venujeme zvýšenú pozornosť tým miestam, kde sa konajú rôzne kultúrno-spoločenské akcie. 

 

 


 
 


Úvodná stránka