Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Jarné aktivity Zvolenského speváckeho zboruVytlačiť
 

V rámci osláv 135. výročia svojho vzniku uskutočnil Zvolenský spevácky zbor na jar veľa aktivít. Koncom mesiaca apríl 2018 speváci Zvolenského speváckeho zboru vedeného dirigentkou Martinou Filkorovou odštartovali šnúru svojich koncertných podujatí, kde hudbou a spevom oživili rôzne akcie, konané jednak v meste Zvolen, ale tiež sa predstavili priaznivcom zborového spevu v meste Znojmo na festivale speváckych zborov s medzinárodnou účasťou CANTAMUS URBI.

Peter_Milo_2.jpgDňa 26. apríla 2018 v priestoroch zvolenskej Starej radnice zbor za prítomnosti rôznych vzácnych hostí, a to aj predstaviteľov vedenia mesta Zvolen, spevom ďakoval za roky aktívneho speváckeho účinkovania vo Zvolenskom speváckom zbore jednému z jeho dlhoročných členov Ing. Petrovi Milovi, ktorý bol veľa rokov v speváckom zbore silnou speváckou oporou v tenore a tiež roky pracoval ako II. podpredseda výkonného výboru zboru.  Podieľal sa pri organizovaní rôznych aktivít i vystúpení doma i mimo hraníc našej krajiny. Aj vďaka jemu zbor spieval v Maďarsku, v Srbsku, jeho členovia boli viackrát účastníkmi zájazdu do sídla Európskeho parlamentu v Bruseli a v Štrasburgu. Tiež aj vďaka pánovi Milovi sa rozšírila spolupráca zboru s Maticou slovenskou, zbor tiež účinkoval na Devíne v Bratislave v rámci osláv Cyrila a Metoda. Ešte aj v súčasnosti sa  spolupodieľa na získavaní finančných prostriedkov na aktivity zboru. Podujatie na Starej radnici bolo pre pána Petra Milu dôstojnou rozlúčkou s jeho aktívnou speváckou činnosťou v zbore a v závere akcie si so spevákmi pri malom občerstvení zaspievali aj pozvaní hostia.

Dňa 5. mája 2018 členovia Zvolenského speváckeho zboru svojím vystúpením dali slávnostný charakter podujatiu v reštaurácii Centrum vo Zvolene, kde Zvolenský ženský klub pod vedením predsedníčky pani Dariny Kvetanovej oslavoval 20. výročie svojho založenia. Toto sviatočné podujatie poctili svojou účasťou aj predsedovia a predsedníčky z iných podobných klubov a tiež viacerí významní hostia z radov predstaviteľov mesta Zvolen, NR SR a pod. Pozvanie účinkovať na takomto významnom podujatí si speváci zo Zvolenského speváckeho zboru veľmi vážia, venovali mu  dôslednú prípravu a máme za to, že vystúpenie malo slávnostný a dôstojný charakter, hodný takéhoto výročia, čo sa prejavilo  spokojnosťou na tvárach prítomných žien – členiek klubu.

Dňa 7. mája. 2018 speváci zboru zaspievali hymnické piesne pri slávnostnom spomienkovom akte pri príležitosti 73. výročia oslobodenia, porážky fašizmu a konca II. svetovej vojny pri Pamätníku Červenej armády na Námestí SNP  vo Zvolene.

Dňa 11. mája 2018 sa v priestoroch Starej radnice vo Zvolene konala zaujímavá vernisáž výstavy „O včelách a ľuďoch – textilné výtvarné umenie“ pani Lujzy Lysinovej, našej rodáčky, ktorej sa zúčastnili okrem rodiny Lysinovej a ich priateľov, aj významní hostia kultúrnej, akademickej a spoločenskej oblasti nášho mesta, ďalej predstavitelia mesta Zvolen a aj zástupca Európskeho parlamentu pán Vladimír Maňka. Na toto  podujatie bol pozvaný aj Zvolenský spevácky zbor, ktorý svojimi ľudovými piesňami oživil a rozveselil slávnostnú atmosféru a hlavne bol prekvapením a darčekom pre pani Lujzu Lysinovú od jej rodičov.

Znojmo_kostol_13_5_2018.jpgV skorých ranných hodinách  12. mája 2018 už členovia zboru cestovali autobusom na III. ročník Festivalu speváckych zborov s medzinárodnou účasťou  CANTAMUS URBI do Znojma. V popoludňajších hodinách sa v Mestskom divadle v Znojme začal slávnostný koncert, na ktorom vystúpili celkom 4 spevácke zbory, a to Zvolenský spevácky zbor, ktorý zastupoval Slovenskú republiku, TONSBERGS SANGOFORENING z Nórska, Spevácky zbor GMV RAABS AN DER THAY z Rakúska a Pěvecké sdružení Vítězslav Novák, Znojmo z Českej republiky. Festival sa konal pod záštitou starostu mesta Znojmo a všetky vystúpenia speváckych zborov mali  pozitívny divácky ohlas. Magickým momentom festivalu boli aj vybrané 3 spoločne zaspievané piesne spevákov zborov zo Zvolena a Znojma pod vedením ich dirigentov. Uvedené podujatie má už v meste Znojmo niekoľkoročnú tradíciu a účasť nášho zboru ako reprezentanta Slovenskej republiky, bolo pre nás veľkým vyznamenaním. Na druhý deň v nedeľu 13. mája 2018 sme spievali v historickom chráme  Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Louce, kde sme pre prítomné publikum spievali sakrálne piesne, ktoré v tomto starobylom chráme s úžasnou akustikou zneli vznešene a prítomné publikum ho aj patrične ocenilo svojím potleskom. Na záver nám domáci páter umožnil prehliadku chrámu a poskytol zaujímavý výklad.

Hneď v pondelok 14. mája 2018 mal zbor pred sebou ďalšie hudobné a spevácke podujatie, a to v kráľovskej sieni Zvolenského zámku, kde sme vystúpili na koncerte spolu so speváckym zborom z USA z Kalifornie – The vocal art ensemble. Koncert bol usporiadaný partnermi: mesto Zvolen, Agritours Slovakia a Zvolenský spevácky zbor. Záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Lenka Balkovičová. Prítomní poslucháči si vypočuli celkom dve koncertné vystúpenia. Ako prvý v poradí vystúpil so svojím programom Zvolenský spevácky zbor pod vedením p. Martiny Filkorovej a hneď potom nastúpil hosťujúci zbor z USA, ktorý pri svojom vystúpení pod vedením svojej dirigentky vynikol nielen krásnym spevom, ale nechýbali tu ani nezvyčajné hudobné nástroje, tanec či herecké umenie členov speváckeho zboru. Zbor si okamžite získal srdcia poslucháčov,  mladých i tých skôr narodených. Veľmi milou bodkou za koncertom bola spoločne zaspievaná rytmická anglická pieseň všetkými účinkujúcimi spevákmi, ktorej rytmus prinútil pridať sa aj ďalších prítomných z obecenstva. Záverečné fotenie, vzájomné rozlúčky spevákov, z ktorých sa už stali napriek jazykovým bariéram priatelia, len potvrdili, že hudba a spev je rečou pre celý svet a cez tóny piesní je možné spojiť ľudí bez rozdielu veku, farby pleti. Komunikácia prostredníctvom tónov piesní dokáže spájať minulosť s budúcnosťou v každom interpretačnom podaní a život nás všetkých práve hudba skrášľuje a obohacuje v každom čase. Hudba je jazykom zrozumiteľným aj všade tam, kde už zrozumiteľnosť neočakávame. Je jedným z najlepších prostriedkov k prebudeniu citov. Na jej pochopenie nie je ani tak potrebný sluch, ako srdce. Aktívnym pestovaním lásky k hudbe doma, ale aj v zahraničí zboroví speváci prinášajú radosť a šťastie aj do domovov svojich poslucháčov. Nech je preto takýchto podujatí v budúcnosti len stále viac a viac.

A. Dovčíková

Zvolenský spevácky zbor, o. z.


 
 


Úvodná stránka