Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Zámocké hry zvolenské: prvé roky sa sedelo aj na lavičkách z parku či rybárskych stoličkách Vytlačiť
 

Čo by bol Zvolen bez Zámockých hier? Už 45 rokov sú neodmysliteľnou súčasťou mesta tak ako zámok samotný. Čím všetkým si prešli a čím žijú dnes, rozpráva Uršuľa Turčanová, dramaturgička DJGT Zvolen.

Uršuľa Turčanová.JPGZámocké hry zvolenské čaká už 45. ročník. Je to neuveriteľné. Čím to je, že sa vám podarilo tradíciu hier udržať tak dlho?

Zámocké hry zvolenské sú najstarší plenérový divadelný festival na Slovensku a zároveň jeden z najstarších divadelných festivalov vôbec. Okrem dĺžky trvania je úctyhodný aj fakt, že ani raz v histórii nebola kontinuita Zámockých hier zvolenských prerušená. Od roku 1974 cez revolučné zmeny v roku 1989 až do aktuálneho ročníka preberajú generácie zvolenských divadelníkov štafetu organizovania festivalu. Zámocké hry zvolenské prešli rôznymi premenami. To, čo im bolo pri zrode vložené do vienka, však pretrvalo: zanietenie realizátorov, atraktívne prepojenie divadla s historickým prostredím Zvolenského zámku a mnohoraká priazeň vrátane tej najdôležitejšej – diváckej.

Počas tých rokov sa menili mená, tváre, témy. Ako hry poznačil prelomový rok 1989? Aké rôzne silné témy sa odrazili v dramaturgii hier za tie roky?

Divadlo je odrazom doby a neraz cítime spolu s Hamletom, že doba sa vymkla z kĺbov. Pamätníci si spomínajú na metafory, ktoré dokázali pred rokom 1989 prepašovať do divadelných hier a ktoré diváci počas repríz dešifrovali. Utužovalo to vzájomné puto a porozumenie. Dobu po roku 1989 pomenúvajú archívne záznamy DJGT ako dobu istého umeleckého vákua spôsobeného rýchlym striedaním umeleckých osobností a čakaním na zrekonštruované priestory divadla, ktoré boli odovzdané v roku 1994. Festival ZHZ sa napriek týmto okolnostiam podarilo udržať a medzi zámockými premiérami DJGT v deväťdesiatych rokoch vidíme napríklad aj Diderotovu hru Mníška o konflikte jedinca so systémom.

Ako sa zmenil vkus diváka za tie roky?

Nám tvorcom výrazne záleží na tom, aby sme mohli divákom sprostredkovať sýty divadelný zážitok, ktorý prinesie spolu s hlbokými témami aj očistu – katarziu. V ostatných rokoch pozorujem istú obozretnosť divákov pred vstúpením do ťažších tém a uprednostňovanie ľahších žánrov. O to viac si cením každého diváka, ktorý opustí svoju komfortnú zónu a vydá sa na cestu sebaobjavovania. Čo sa týka vkusu diváka, vo všeobecnosti stále platí, že silné výkony hercov zaujmú v každom žánri a energia, ktorá ide zo scény cez rampu k divákom, kumuluje spoločný zážitok.

Čo je pri príprave Zámockých hier najnamáhavejšie?

Z hľadiska dramaturgie festivalu je to určite výber hosťujúcich predstavení. Podmienky na zámockom nádvorí sú oklieštené a nevyhovujúce pre mnohé inscenácie, ktoré by sme radi zaradili do programu a kontextu ročníka. Divadlá sú v posledných rokoch čoraz lepšie a modernejšie vybavené a aktívne využívajú napríklad ťahy či prepadliská, ktoré na javisku na zámku nie sú. Inde je zase náročná scéna či prvky citlivé aj na najmenšiu vlhkosť. Taktiež zázemie v zákulisí a šatne pre hercov nedosahujú obvyklý komfort. Na druhej strane je toto všetko vyvážené pridanou hodnotou, ktorú divadlá inde nezažijú: hranie pod holým hviezdnym nebom, tak ako to bolo pri zrode divadla v antických amfiteátroch; hranie, ktoré nie je rutinné, pretože ho môže ovplyvniť  aj najmenší detail ako čvirikanie vtákov, prelet lietadla či hučanie železnice; hranie, ktoré je viac komunitné, pretože divákov a hercov spája vzájomné zdieľanie atypického zážitku. Aj pre tieto aspekty sa na festival divadlá a herci opakovane radi vracajú a nejedno divadlo je ochotné adaptovať scénu pre podmienky exteriéru. Každý rok tak napokon festivalový program prinesie pútavé inscenácie v pestrej škále žánrov.

Koľko ľudí pracuje na príprave hier? Sú to len ľudia z divadla, alebo aj z externého prostredia?

Festival organizuje Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene vo vlastnej réžii. Príprava prebieha počas celej divadelnej sezóny a v júni sa divadlo prakticky sťahuje na zámocké nádvorie, kde sa pripravuje všetko potrebné – od stavby javiska a hľadiska až po umiestnenie svetelnej a zvukovej kabíny, ktorú môžu diváci vidieť úplne vzadu za posledným radom sedadiel. Posledný týždeň pred otvorením festivalu je už všetko prichystané, pretože začína zámocký generálkový týždeň domácej premiéry, ktorá každoročne otvára festival a ktorá vopred ráta s danosťami nádvoria Zámku Zvolen. Často sa napríklad stane súčasťou scénografie zámocká studňa, balkónové ochodzy či priestor pred javiskom na dlažobných kameňoch. Dokonca už boli aj premiéry, ktoré sa celé odohrali na zámockej dlažbe a javisko sa stavalo až pre hosťujúce súbory. Zaujímavé sú aj spomienky na prvé ročníky festivalu, počas ktorých ešte nebolo vybudované hľadisko pre divákov a sedelo sa na lavičkách poprinášaných z parkov či na rybárskych stoličkách, ktoré si iniciatívne priniesli niektorí diváci.

Ako vyberáte divadlá, ktoré sa predstavia na festivale? Dostávate veľa tipov, ponúkajú sa vám samé?

Každý rok sa na festivale predstaví okolo 12 – 15 hosťujúcich divadiel. S mnohými je spolupráca dlhodobá a keďže už dôverne poznajú podmienky exteriéru, vedia pružne reagovať. Legendárne je v tomto smere Městské divadlo Brno, ktoré hosťovalo na vyše dvadsiatich ročníkoch festivalu a bez zaváhania dokázalo festivalovým podmienkam prispôsobiť aj náročné scény veľkých inscenácií. Tento rok prichádzajú so slávnou inscenáciou Zamilovaný Shakespeare. Zároveň sa v skladbe programu objavujú aj nové mená, aktívne ich vyhľadávame a v rámci dramaturgie plánujeme, v závislosti od ďalších okolností, rozšíriť portfólio zahraničných hostí.

Koľko divákov priemerne navštívi ZHZ?

V ostatných rokoch je účasť mimoriadne vysoká, festival navštevuje okolo 5 000 – 6 000 divákov. Aj preto vždy veríme, že nám priazeň hviezd a počasia umožní odohrať všetky predstavenia na zámku, bez nutnosti presúvať ich kvôli dažďu do sály divadla. 

Pamätáte si na najúspešnejšie predstavenie hier za tie roky?

Za štrnásť rokov, čo som dramaturgičkou DJGT a spolupodieľam sa na organizácii festivalu ZHZ, som videla prakticky všetky hosťujúce inscenácie. Divácky najobľúbenejšie sú ľahké letné komédie, súčasné aj historické, v kombinácii s kvalitným spracovaním a populárnymi hereckými osobnosťami. Tie sa objavovali v programe festivalu od jeho začiatkov. V prvých rokoch festivalu totiž zvolenské divadlo ešte neprizývalo hostí a uvádzalo po desať večerov vlastnú zámockú premiéru. Dodnes je napríklad spomínaná vtipná hra s piesňami Zálety kráľa Mateja z roku 1978, kde kráľa Mateja stvárňoval Andrej Mojžiš a bystrú mlynárku Magda Matrtajová. Sugestívne a nadčasovo vyznievajú na zámockom nádvorí aj drámy s otázkami morálky.

ZHZ.jpgSpomínate si na hru, ktorá divákov prekvapila či šokovala, či už témou, stvárnením, alebo scénou či kostýmami?

Mne utkvela v pamäti napríklad inscenácia Popanštená kotrba v podaní Srbského národného divadla Nový Sad, ktorá mala obrovskú pôsobivú scénu a herecké výjavy v nej pripomínali obrazy Hieronyma Boscha. Inscenátori nevšedne konfrontovali klasickú dedinskú veselohru so súčasnou dobou a nadčasovými prikázaniami desatora.

Vznikajú medzi divadlami vzťahy, majú čas sa herci porozprávať, ostávajú vo Zvolene dlhšie alebo sa zvyčajne ponáhľajú domov?

Festival Zámocké hry zvolenské cielene vytvára platformu na prehlbovanie komunikácie medzi divadlami. Po každom predstavení sa uskutočňuje neformálne posedenie členov nášho divadla s hosťami, počas ktorého je možné vymeniť si dojmy z predstavenia a hrania na zámku. Hostia zo vzdialenejších divadiel vo Zvolene nocujú a neraz využijú čas na spoznávanie Zvolena aj na návštevu expozícií na Zvolenskom zámku. Spomínam si, ako v jednom mimoriadne horúcom júni hosťujúci herci využili deň na kúpanie a slnenie sa a večerné predstavenie odohrali opálení do červena. 

ZHZ znamenajú pre Divadlo J. G. Tajovského aj prípravu vlastnej inscenácie. Tento rok je to Balada pre banditu. O čom bude?

45. ročník otvárame silným muzikálom Balada pre banditu, o lúpežníkovi a rebelovi Nikolovi Šuhajovi. V inscenácii sa v réžii Petra Palika predstaví celý umelecký súbor a výraznou súčasťou sú emóciami nabité piesne, ktoré pre náš súbor na základe pôvodných piesní aranžovali Martin Geišberg a Daniel Špiner. Hlavnou témou je téma slobody, odvahy prekračovať konvencie, ako i vnímanie krásy tých najzákladnejších esencií života. Postavu Nikolu Šuhaja autenticky stvárňuje Ondřej Daniš. Inscenáciou si zároveň v aktuálnom „osmičkovom“ roku 2018 pripomíname 100. výročie konca I. svetovej vojny (v ktorej Nikola Šuhaj narukoval) a 100. výročie vzniku Československa (ktorého súčasťou sa vtedy stala Podkarpatská Rus i s dedinou Koločava). Výročie má i samotný Nikola Šuhaj, ktorý je reálnou historickou postavou a pripomíname si 120. výročie jeho narodenia. Dôvodom, prečo sme zvolili tento titul, je aj fakt, že dej sa odohráva prevažne v exteriéri a výraznú úlohu v ňom zohrávajú živly a živelnosť.

Aké divadelné tipy by ste dali divákom tento rok, čo im odporúčate?

Každý rok poskytujeme spolu s programom podrobné informácie o každom jednom predstavení, aby si diváci mohli vybrať podľa svojho vkusu. Predpredaj vstupeniek začína tradične 1. mája (v pokladni aj cez rezervačný systém) a prezradím, že niektoré predstavenia sa vypredali za menej ako 24 hodín. Ja osobne sa teším na predstavenia, ktoré korešpondujú s témou našej premiéry – hraníc osobnej slobody v čase neslobody. Takú tému prinesie SND Bratislava a ich hra o Marte Kubišovej Kabaret normalizácia, najnovšia premiéra Radošincov Malý veľký muž o Štefánikovi či slávna hra Kráľ Ubu, ktorá v čase vzniku predbehla svoju dobu a ktorú do festivalovej skladby prinesie Divadlo A. Duchnoviča z Prešova. Predstavením bez jazykovej bariéry je výpravná muzikálová poéma PA.DI.PA.RÉ vychádzajúca z mýtov o stvorení Zeme. V mene organizátorov a všetkých kolegov, ktorí s vysokým nasadením festival pripravujú a podieľajú sa na jeho hladkom chode, prajem všetkým divákom, aby si naplno vychutnali každé navštívené predstavenie aj festivalovú atmosféru „zafírového“ ročníka festivalu Zámocké hry zvolenské.

-ej-

FOTO: Archív Uršula Turčanová a ZHZ

 

 


 
 


Úvodná stránka