Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Zvolenčania diskutovali o budúcej podobe Parku J. D. Matejovie Vytlačiť
 

Zvolenčania diskutovali o projekte revitalizácie Parku J. D. Matejovie priamo v parku. Takmer na konci augusta mesto spolu s autormi štúdie predstavilo občanom výsledky niekoľko mesačnej práce, na ktorej sa podieľali odborníci aj študenti z Technickej univerzity, Národného lesníckeho centra, Lesníckeho a drevárskeho múzea, Ústavu ekológie lesa SAV ako aj poslanci a občania mesta.

DSC04044.JPG

Štúdiu revitalizácie spracovali Juraj Modranský a Dušan Daniš z Katedry plánovania a tvorby krajiny Technickej univerzity Zvolen. V štúdii sa venovali všetkým cieľovým skupinám užívateľov parku: seniorom, rodinám s deťmi či majiteľom psov. „Hlavným cieľom revitalizácie je sprehľadniť park pozdĺž základných osí parku, vytvoriť zóny pre jednotlivé skupiny užívateľov, tak aby si navzájom pri činnosti neprekážali, no najmä zvýšiť bezpečnosť celého objektu,“ hovorí Juraj Modranský, vedúci katedry plánovania a tvorby krajiny. „V parku je neštandardné množstvo ihličnanov, okolo 80 %, kým zvyčajne ich býva v podobných podmienkach tak 30 – 40 %, čo vytvára rámec aj pre zmenu celkového vzhľadu. Radi by sme aspoň niektoré stromy nahradili vzrastlými listnáčmi domácich druhov,“ hovorí. Napriek tomu si je si vedomý, že výruby nesú obyvatelia zvyčajne ťažko. „Som ekológ, takže je v mojom záujme robiť len nevyhnutné výruby, prevažne chorých a starých stromov, ktoré sú nebezpečné pre návštevníkov parku, ale v minimálnej miere počítame aj s postupnými výrubmi jedincov, ktoré prekážajú v trasovaní a výhľadovosti v parku,“ dodáva. „Musíme myslieť aj na svahovitý terén a mať na pamäti postupné vplyvy globálnej zmeny klímy: teda sadiť chceme stromy s vyššou odolnosťou voči suchu.“

DSC04023.JPG

Dušan Daniš hovorí, že Park J. D. Matejovie je jeden z najlepších parkov v meste a má veľký potenciál stať sa mestským parkom so širším významom než len pre obyvateľov priľahlého sídliska. Park by sa mal stať jedným z centier lesnej pedagogiky a envirovýchovy, za ktorou budú chodiť školy, škôlky aj rodiny z celého mesta. „Je tu navrhnutých množstvo prvkov lesnej pedagogiky, napr. vtáčie hodiny, preliezačky pre deti v podobe vtáčích búdok, kreslo J. D. Matejovie atď. Veľmi atraktívny bude pocitový chodník určený na bosú chôdzu v dĺžke cca 100 m,“ hovorí Daniš a dodáva: „Prvky by mali informovať o základných parametroch lesa, produkcie dreva z jedinca, výrobkoch z dreva, iných aplikáciách drevených výrobkov, produkcie kyslíka atď.“ Čo je zaujímavé, mnohé dizajnové prvky nábytku či celkové riešenia v parku navrhli samotní študenti Technickej univerzity. „Páči sa nám, že sa rekonštrukcia parku rieši koncepčne. Ukazuje sa, žek zmenám sa dá pristupovať aj so zapojením obyvateľov,“ hovorí Ivana Frčová z o. z. HYBaj VON.

DSC04006.JPGPredstavená štúdia občanov mesta zaujala a prehliadka spolu s diskusiou trvala takmer dve hodiny. Štúdia je naďalej dostupná na stránke mesta www.zvolen.sk a je ju možné pripomienkovať prostredníctvom e-mailu: verejnost@zvolen.sk ideálne do polovice septembra, keď sa štúdia spracúva do podoby stavebného projektu. Projekt by sa mal realizovať na budúci rok, ak naň budú schválené financie v mestskom rozpočte, o čom v novembri rozhodujú poslanci. Tento rok by sa mali nanajvýš robiť niektoré výruby a výsadby.

-ej-

 


 
 


Úvodná stránka