Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Zvolen buduje ďalšie stojiská polopodzemných kontajnerovVytlačiť
 

V roku 2018 by mali vzniknúť ďalšie dve stojiská polopodzemných kontajnerov, ktoré sa mestu osvedčili. Po centre budú pribúdať stojiská na sídliskách. Prvé z nich, na Balkáne, už stojí.

polopodzemné kontajnery.jpgKompletné stojisko osadilo mesto na požiadanie občanov, ktorí dlhodobo kritizovali neporiadok okolo pôvodných stojísk. „Pri umiestnení kontajnerov sa zvažovali všetky možnosti, ale podstatnú úlohu zohrali požiadavky občanov sídliska, pozemky patriace do majetku mesta, inžinierske siete a v neposlednom rade aj prístup techniky na odvoz odpadu,“ hovorí Ing. Anna Bešinová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy. Stojisko na Balkáne obsahuje celkovo 10 kontajnerov – na komunálny odpad vrátane triedených zložiek (sklo, plasty, papier a, samozrejme, kovy). Ide o najväčšie stojisko, ktoré mesto vyšlo na 41 444 eur. Bešinová hovorí o hlavných výhodách tohto typu kontajnerov: „Väčšia časť odpadu je uložená pod zemou, kde je stálejšia teplota, čím dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a zníženiu zápachu, tiež k obmedzeniu vandalizmu a možnosti opätovného vyberania odpadu vrátane prístupu zvierat. Výhodou je aj estetický vzhľad a čistota zberného miesta.“

Ďalšie kompletné stojisko by malo byť osadené v druhej polovici roka na ulici Imatra na sídlisku Západ-Tepličky, ktorá sa práve v týchto dňoch rekonštruuje. V meste okrem polopodzemných kontajnerov pribúdajú aj malé smetné koše. V tomto roku sa inštalovali napr. na Prachatickej ul., na Podborovej pri detských ihriskách, na Sekieri.

Ako je na tom Zvolen s triedením odpadu?

Hodnotí Jozef Pivka z odpadovej spoločnosti Marius Pedersen, ktorá sa dlhoročne stará o vývoz odpadov v meste.

 

Ako je na tom Zvolen s triedeným odpadom?

Triedený zber vo Zvolene je v porovnaní s inými obcami a mestami na dobrej ceste. Kompletný triedený zber tu bol zavedený oveľa skôr než inde na Slovensku, napr. Praha zavádza zber tzv. tetrapakov a kovov len v tomto roku a Zvolen ich triedi už od roku 2009. Zvolen je tiež jedno z prvých miest na Slovensku, ktoré začalo s inštaláciou polopodzemných kontajnerov. Tie nahrádzajú klasické kontajnery na odpad pri bytových domoch a sú pre mesto veľkým prínosom. Okrem toho, Zvolen ako jedno z mála miest triedi aj tzv. bioodpad a zváža ho z rodinných aj bytových domov. Mesto Zvolen, ako aj jeho zmluvní partneri, rôzni dobrovoľníci a občianske združenia robia pre environmentálnu výchovu veľmi veľa. Pravidelne organizujú alebo sa zapájajú do rôznych environmentálnych aktivít, čistia prostredie mesta, motivujú školy a firmy, aby robili svoje vlastné brigády atď.

Ako je na tom mesto so sebestačnosťou v odpadoch?

Zvolen je spolumajiteľom zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a na najbližších 25 rokov má zabezpečené zneškodnenie odpadu na skládke. Práve tento problém dnes trápi viaceré mestá  a regióny na Slovensku, ale aj v EÚ. Napríklad na západnom Slovensku sa kapacity rýchlo napĺňajú a tým, že nové vznikajú len ojedinele,  sa trh s odpadom nasycuje, čo má vplyv na rast cien.

 

Kde sú rezervy u Zvolenčanov?

V rodinných domoch majú Zvolenčania možnosť triediť odpad do farebných vriec, pričom jedenkrát za mesiac v jeden konkrétny deň im smetiari vyprázdnia všetky vrecia, ktoré vyložili.Takáto služba nie je nikde v okolí a nie je ani na Slovensku bežná. Keď ale v predmetný deň pôjdeme po uliciach s rodinnými domami, nie pred každým domom vidíme vyložené všetky farby vriec, resp. sú aj domy, kde sa vôbec netriedi. Tu treba podotknúť, že za triedený zber odpadov Zvolenčania ani mesto neplatia a tento zber financujú tzv. zodpovední výrobcovia. To ale neznamená, že je to bez dna. Naopak, cieľom organizácie, ktorá  službu triedeného zberu financuje, je takisto vyzbierať čo najviac (samozrejme, správne vytriedeného) odpadu, a teda sa sleduje účinnosť a kvalita zberu. Ak budú naďalej domácnosti, ktoré svoj odpad netriedia a nevykladajú v deň zberu pred svoj dom vo farebných vreciach, mesto Zvolen nebude mať lepšie výsledky v triedenom zbere a bude nízka účinnosť vynaložených prostriedkov na zabezpečenie systému. Takýto prístup môže mať za následok, že zodpovední výrobcovia, ktorí to financujú, môžu obmedziť rozsah služby alebo dokonca odstúpiť od zmluvy s mestom. V prípade bytových domov sú takisto rozmiestnené farebné kontajnery na triedený odpad, pričom je dôležité, aby si každý obyvateľ uvedomil, že to je niekým financovaný priestor pre jeho odpad a treba sa naučiť s týmto priestorom  hospodáriť. V tom sa líšime od západných kultúr, kde škatuľu z kartónu nielen sploštia, ale aj potrhajú, lebo vedia že im to vyvezú až o 2 týždne a že dovtedy im ten priestor musí vydržať. U nás sa ešte stále stáva, že krabica z bytových doplnkov či elektroniky je krížom v kontajneri a okolo nej i v nej je vzduch. A následne začne pribúdať odpad okolo kontajnera. Zodpovední výrobcovia majú záujem financovať vyprázdňovanie kontajnerov s triedeným odpadom, ale určite nebudú financovať odvoz kontajnerov, v ktorých je jedna škatuľa, prípadne sa v tom kontajneri nachádza aj iný odpad ako ten, čo tam naozaj patrí.

-ej-

 


 
 


Úvodná stránka