Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Žiaci v lete oddychujú, školy nieVytlačiť
 

Leto je výbornou príležitosťou využiť prestávku v školskej dochádzke a dať do poriadku priestory, kde žiaci počas roka trávia najviac času.

5 ZŠ.JPGMesto v uplynulom období investovalo do škôl viacero financií – či už z vlastného rozpočtu, alebo z externých zdrojov. Veľkú časť opráv školy financujú aj samostatne.

Zrejme najväčšou investíciou, s ktorou škola už vstupovala do prázdninového obdobia, je novo - vybudovaný vonkajší športový areál s tartanovou atletickou dráhou na ZŠ Hrnčiarska. V centre mesta pribudlo moderné športovisko určené tak žiakom školy, ako aj širokej verejnosti. Cez prázdniny sa začali rekonštruovať šatne a telocvičňa na ZŠ Hrnčiarska. „Mesto získalo 104 000 eur od ministerstva školstva na zateplenie strechy nad telocvičňou, rekonštrukciu sociálnych zariadení, prezliekarní, kabinetov a ďalších priľahlých priestorov telocvične, pričom mesto túto investíciu spolufinancovalo vo výške 30 000 eur,“ hovorí vedúci odboru školstva Miroslav Marcinko.

Počas letných prázdnin boli ukončené komplexné rekonštrukcie materských škôl Hrnčiarska a Ľ. Fullu. Došlo k výmene okien a vonkajších dverí, zatepleniu, výmene časti podláh, elektroinštalácie, rozvádzačov a svietidiel, vykurovacích telies a termostatických ventilov vrátane obnoviteľného zdroja, k výstavbe bezbariérových vstupov, spojovacích chodieb, vzduchotechniky atď. Obidvom materským školám sa výrazne  zlepšili podmienky. MŠ Hrnčiarska.JPGMesto na tento účel získalo nenávratný finančný príspevok 1 089 396 eur a spolufinancovalo sumou 30 0000 eur. V auguste Mesto Zvolen tiež uspelo s projektom na vybudovanie a modernizáciu 11 odborných učební na štyroch základných  školách s dotáciou približne 500 000 eur.

Počas letných prázdnin základné a materské školy investovali vyše 200 000 eur z vlastných rozpočtov na opravy a interiérovú údržbu a vybavenie škôl.

Popri väčších rekonštrukciách sa investovali aj menšie a väčšie sumy do ostatných materských škôl a škôl:

Uvádzame stručný odpočet:

ZŠ Námestie mládeže – oprava kanalizácie – 12 000 eur

MŠ Bystrický rad – oprava strechy – 9 300 eur

MŠ 1. mája – oprava vnútorných stien budovy – 10 605 eur

MŠ Centrum – oprava elektroinštalácie – 6 003 a oprava kanalizácie – 17 000 eur

Centrum voľného času Domino – oprava kanalizácie – 9 300 eur

-ej-

 


 
 


Úvodná stránka