Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Športový deň seniorovVytlačiť
 

O tom, že pohyb a šport je prospešný pre zdravie, netreba nikoho presviedčať. Uvedomujú si to aj seniori a keďže im vek už nedovolí dosahovať nejaké výnimočné športové výkony, využívajú každú príležitosť zašportovať si so svojimi rovesníkmi.

foto-20.jpgSeniori sú organizovaní v miestnych a mestských kluboch dôchodcov, kde môžu spoločne tráviť svoj voľný čas a venovať sa rôznym aktivitám. Vo Zvolene pôsobí 8 mestských klubov, ktoré mesto aktívne podporuje. Poskytuje im priestory na stretávanie, finančne prispieva na výlety a čiastočne aj materiálne zabezpečuje ich činnosť.

Celkove v okrese Zvolen pracuje 18 klubov dôchodcov a zastrešuje ich Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorá zastupuje záujmy seniorov v krajskej a celoslovenskej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Medzi akcie, ktoré okresná organizácia pripravuje už niekoľko rokov, patrí seniormi obľúbený, športový deň. Aj v tomto roku, v spolupráci s Univerzitou tretieho veku a s Telovýchovnou jednotou Slávia Technická univerzita Zvolen, zorganizovali stretnutie seniorov okresu Zvolen. Na športových aktivitách sa zúčastnilo 104 členov Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Neboli to iba športujúci seniori, na svojich kolegov sa prišli pozrieť a hlavne povzbudiť ich do dobrých výkonov aj kamaráti z klubov.

Na otvorení Okresných športových hier sa zúčastnila aj primátorka mesta Zvolen, pani Ing. Lenka Balkovičová, ktorá zaželala súťažiacim veľa úspechov. Prítomní boli aj poslanci mestského zastupiteľstva, pán Ing. Peter Košík a pán Matej Snopko.

foto-14.jpgSúťažné disciplíny v tomto roku tvorila streľba zo vzduchovky, stolný tenis, vrh guľou, hod granátom na cieľ a hod granátom do diaľky, hod kriketovou loptičkou. Športujúci seniori boli rozdelení na mužov a ženy a v rámci týchto skupín ešte podľa veku – do 70 rokov a nad 70 rokov. Súťažilo sa v plnom nasadení a traja najlepší z každej skupiny boli odmenení diplomom a medailou, s možnosťou zúčastniť sa krajských športových hier. 

Pre väčšinu účastníkov však výsledky neboli dôležité. Tešili sa najmä z toho, že sa môžu stretnúť so svojimi kamarátmi z iných klubov, porozprávať si novinky zo svojho života, prediskutovať spoločné témy a popritom aj športom trochu rozhýbať telo. Počasie hrozilo dažďom, ale nakoniec sa podarilo ukončiť súťaže tak, že nikto nezmokol. Okrem telocvične TU Zvolen, v ktorej sa strieľalo zo vzduchovky a hral sa stolný tenis, ostatné disciplíny sa konali v parku za Technickou univerzitou. Zelená tráva, stromy a vôňa kvitnúcich líp vytvorili pre všetkých príjemné prostredie.

Ukončením akcie bolo vyhodnotenie súťaží a guláš, pripravený pre všetkých prítomných, si už mohli tí najlepší vychutnať s medailou na krku.

Hlavným sponzorom športového dňa bola firma Betamont, s. r. o. Zvolen a na športový deň finančne prispeli aj poslanci MsZ vo Zvolene, pán Košík a pán Snopko. Všetkým patrí za finančný dar srdečná vďaka. Za organizáciu akcie ďakujeme Univerzite tretieho veku na čele s pánom Erikom Seleckým, ktorý bol so svojimi spolupracovníkmi dušou celého podujatia.

 

Ľudmila Moleková

Okresná organizácia JDS Zvolen

 

 


 
 


Úvodná stránka