Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Zvolenský spevácky zbor oslávi 135. výročie svojho založenia Vytlačiť
 

Október 2018 je pre spevákov aj všetkých členov Zvolenského speváckeho zboru výnimočný tým, že je spojený s oslavami 135. výročia založenia speváckeho zboru a tiež s jubilejným, desiatym ročníkom Zvolenského festivalu speváckych zborov. Ten bude aj v tomto roku s medzinárodnou účasťou  a bude sa konať v dňoch 12., 13. a 14. októbra 2018.

spevácky zbor.JPGMáloktorý spevácky zbor na Slovensku sa môže pochváliť nepretržitým pôsobením v speváckej činnosti počas takto dlhého obdobia. Aj v Zvolenskom speváckom zbore došlo za také dlhé obdobie k mnohým prelomovým zmenám, či už to boli zmeny v názve spevokolu, v zostave spevákov zboru, v osobách dirigentov, predsedov, v obmenách repertoáru, zmeny miesta jeho sídla a nácvikov. Avšak tento zbor si vždy zachoval svoje dobré meno u svojich priaznivcov doma i v zahraničí.

Bol ocenený v roku 1963 cenou Rad práce, keď niesol názov Robotnícky spevácky zbor, v r. 1973 pri jeho 90. výročí mu bola udelená Československá cena mieru a vystupoval pod názvom Robotnícky spevácky zbor Mier. Aj v súčasnosti  sa snaží čo najlepšie reprezentovať mesto Zvolen, pretože od roku 1993 má jeho meno vo svojom názve.

Priaznivcov Zvolenského speváckeho zboru aj celú kultúrnu verejnosť Zvolena chceme vopred informovať o aktivitách v mesiaci októbri 2018, keď sa bude konať jubilejný X. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov, nad ktorým už tradične prevzala záštitu primátorka mesta Ing. Lenka Balkovičová. Zúčastnia sa ho pozvané spevácke zbory z domova aj zo zahraničia. Tohtoročné októbrové podujatie bude doplnené aj ďalšími sprievodnými aktivitami ako výstava fotografií a ďalších artefaktov, ktoré sa zachovali zo 135-ročnej plodnej činnosti jubilujúceho zboru, bude predstavená nová knižná publikácia o aktivitách zboru za obdobie posledných 10 rokov – „Pamätnica Zvolenského speváckeho zboru k 135. výročiu založenia, Desaťročie 2008 – 2018“, ktorá je voľným pokračovaním knihy Martina Mázora „Piesne troch storočí”, vydanej pri 125. výročí vzniku speváckeho zboru.

Tešíme sa na mesiac október 2018, keď bude hudba a spev zborových spevákov opäť znieť v reprezentačných priestoroch mesta Zvolen tak, aby oslovila citlivé duše a srdcia všetkých prítomných poslucháčov na koncertoch a vniesla do nich pokoj, dojatie i radosť z umeleckého zážitku, pretože keď sme šťastní, alebo naopak smutní, jednoducho si spievame. Hudba a spev nás liečia aj v ťažkých životných situáciách a dodávajú nám pozitívnu životnú energiu. Speváci veľmi radi vo svojich radoch privítajú ďalších spevákov (ženy i mužov), a to bez rozdielu veku. Pre informáciu všetkým záujemcom uvádzame, že spevácky zbor sa stretáva na pravidelných speváckych nácvikoch vždy vo štvrtok v čase od 17.30 hod. v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice Technickej univerzity vo Zvolene na adrese: ul. T. G. Masaryka č. 20, Zvolen. Všetky ďalšie potrebné informácie o ZSZ nájdete na webovej stránke zboru: www.zsz.sk.

 

Anna Dovčíková 

Zvolenský spevácky zbor

 

 


 
 


Úvodná stránka