Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

ROZHOVOR: Park Višňovského prejde revitalizáciou – čo navrhol projekt?Vytlačiť
 

Peter Sládek je autorom projektu na revitalizácie Parku Višňovského. Vo Zvolene sa autorsky podieľal na viacerých projektoch (už pred 30 rokmi realizovaná obnova Parku Ľ. Štúra, pred 20 rokmi rekonštrukcia  parku na Kimovskej ulici, výsadba areálu Gymnázia Ľ. Štúra, územný plán pamiatkovej zóny, neskôr riešenie zelenej strechy na autobusovej stanici, návrh parku Lanice...) V nasledujúcom rozhovore vysvetľuje kroky, ktoré v projekte navrhol. Do akej miery sa bude meniť zeleň, chodníky a celkový vzhľad parku?

Ľudia sa obávajú výraznej zmeny parku, najmä výrubu stromov... Majú dôvod na obavy?

DSC03856.jpgNie, nezmení sa funkcia ani účel parku. Z parku sa nestratia terajšie ucelené skupiny ani solitéry stromov, nezmenšia sa plochy zelene. Charakter parku zostane podobný doterajšiemu, len sa zmení k lepšiemu jeho vzhľad. Predovšetkým sa však zabezpečí pretrvanie parku do budúcnosti, v zásade pre ďalších 50 rokov. Vytvorí sa prechádzkový okruh, pritiahnu sa doň návštevníci. Hlavným cieľom je vytvoriť z doterajšieho útočiska asociálov park, ktorý budev protiklade s rušným námestím príjemným a bezpečným miestom pre oddych.

Môžete nám povedať viac o navrhovaných výruboch, ktoré verejnosť môže vnímať negatívne?

Výsadba drevín v tomto parku sa pred desaťročiami realizovala v možnostiach doby. Na výsadbu boli masovo použité prebytky z lesníckych i okrasných škôlok, s prevahou cudzokrajných ihličnanov. Ja sám som ešte ako školák chodil vysádzať posledné smreky a brezy, často sme sa museli sami rozhodnúť, kde aký strom vysadíme. Preto je dnes vzdialenosť medzi stromami v západnej časti bežne 2 – 3 m, zatienené stromy chradnú a odumierajú aj samy. Takto už muselo byť vyrúbaných v posledných dvoch desaťročiach takmer 200 stromov. Najčastejším dôvodom navrhovaného výrubu je prebierka prehustených skupín s cieľom zabezpečiť stromom dostatočný  priestor na rozvoj, súčasne odstrániť  stromy choré, s nízkou vitalitou. Navrhujeme odstrániť najmä ustupujúce, zatienené či podúrovňové jedince, ktoré chradnú. Miesto po odobratých jedincoch zaplnia postupne koruny ponechaných stromov. Treba zdôrazniť, že parkový porast nie je analógiou prirodzeného porastu. Človek park vysadil, človek v ňom musí vykonávať zásahy tak, aby park plnil svoju funkciu. Odkladanie týchto opatrení neprinesie zeleni prospech, ale devastáciu. V parku verejne prístupnom a určenom pre pohyb ľudí je navyše absolútnou požiadavkou stav každého stromu definovaný ako „prevádzková bezpečnosť“. To znamená vylúčiť akékoľvek ohrozenie návštevníka parku, za čo nesie plnú zodpovednosť správca zelene. Na záver by som rád zdôraznil, že zatiaľ ide len o navrhované opatrenia, ktoré, ak ich stavebný úrad povolí, sa budú realizovať postupne, v niekoľkých etapách počas nasledujúcich rokov v závislosti od možností a financií mesta a iných opatrení na to nadväzujúcich. Až v závere sa môže realizovať aj výsadba vhodnejších druhov drevín, ako je lipa či buk. Z časového hľadiska nevznikne ani prechodne  stav, keď by park neposkytoval tieň či chládok ako doteraz.  Nie je však  možné budovať chodníky, sadiť nové výsadby, ani ošetrovať pôvodné dreviny, kým nie dokončená rekonštrukcia jestvujúcej zelene. Tá je prvým a nevyhnutným krokom k obnove celého parku.

Aká zmena čaká chodníky?

Do parku neumiestňujeme nové stavby, ktoré by zmenšovali plochy zelene. Jediným čisto technickým prvkom budú nové chodníky, lepšie trasované ako doterajšie. Chodníky nadväzujú na už realizovaný chodníkový okruh. Budú vedené v prirodzených oblúkoch, trasované tak, aby sa vyhýbali cieľovým drevinám.

Čo s dlhoročne nefunkčnými fontánami?

DSC03836.jpgJe snahou vedenia mesta tieto fontány zachovať a obnoviť ich prevádzku. O obnove fontán ešte rokujeme, pretože je to aj otázka financií. Nakoniec bude na rozhodnutí zastupiteľstva, koľko financií schváli na realizáciu projektu. Tento rok by sa z financií v rozpočte mesta mala realizovať rekonštrukcia terás pod zámkom.

Aké sú ďalšie navrhované zmeny?

Navrhnutý je dostatok lavičiek,  nové osvetlenie, výsadba kvetinových záhonov, oprava a výsadba terás pod zámkom, obnova trávnikov. Takmer všetky lavičky sú navrhnuté tak, aby boli väčšinu dňa v chládku už jestvujúcich stromov. Odstránia sa kroviny pred pancierovým vlakom, v ktorých sa zdržiavajú neprispôsobiví občania. Tým sa vytvorí oválny trávnik, vhodný aj pre voľný pohyb osôb, najmä detí,  prípadne na neformálne kultúrne podujatia s historickou kulisou zámku i pancierového vlaku.

Projekt revitalizácie je zverejnený na webstránke mesta Zvolen a verejnosti bude odborníkmi predstavený 17. 10. o 16.00 hod. priamo v Parku Višňovského.

-eh-

 


 
 


Úvodná stránka