Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Ocenenie Sociálny čin roka získala aj Mária Koreňová z Mestského úradu ZvolenVytlačiť
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odovzdávalo v sieni historickej národnej rady ocenenie Sociálny čin roka. Medzi ocenenými bola aj PhDr. Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mestského úradu vo Zvolene.

sociálny čin.jpgOceneným sa prihovoril premiér Peter Pellegrini. „Som veľmi rád, že už 15 rokov si pripomíname tých, ktorí sa nielen riadia verejnými vyhláškami a zákonmi, ale najmä srdcom. Nie je to ľahká práca, často musíte vstúpiť do rodiny, kde sú rôzne vzťahy, kde je vaša snaha považovaná za útok, preto si vysoko vážim váš cit, ktorý používate pri tejto práci a silu, ktorá vám umožňuje starať sa o všetkých týchto ľudí. Ste prvý kontakt medzi nimi a štátom,“ povedal v príhovore. Priamo pred všetkými pripustil, že štát zaviedol do sociálnej oblasti množstvo byrokracie, no zdôraznil, že ľudský prístup stojí na prvom mieste.

Počas slávnostného večera sa udeľovali ocenenia v troch kategóriách –  zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a Sociálny čin roka. Poslednou vyhlásenou kategóriou bol Sociálny čin roka, ktorý získala aj PhDr. Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mestského úradu vo Zvolene. „Celý svoj profesionálny život zasvätila sociálnemu poradenstvu a pomoci v krízových situáciách. S láskou sa venuje rómskej mládeži, rómskym deťom a rodinám, ale aj iným problémovým skupinám. Neustále im pomáha a intenzívne pracuje na zlepšovaní ich sociálnej situácie,“ zaznelo pred odovzdaním ceny do rúk pani Márie Koreňovej. Primátorka Lenka Balkovičová dodáva: „Je toho veľa, čo pani vedúca urobila pre mnohých ľudí. Od začiatku prichádza s riešeniami, ktoré sú často nad rámec zákona, je otvorená novým nápadom a neváha využiť každú príležitosť, ktorá by mohla ľuďom pomôcť. Jej osobná angažovanosť umožňuje riešiť aj ťažké problémy, ktoré neboli roky v meste riešené.“ Mária Koreňová sa napr. zaslúžila o vznik komunitného centra Romano Jilo či strediska osobnej hygieny na Balkáne, zriadenie ohrievarne pre bezdomovcov či zavedenie občianskych hliadok.

„Ocenenie od pána ministra si veľmi vážim, ale poďakovanie patrí aj mestu, ktoré ma nominovalo. To ma motivuje k ďalšej aktívnej a zodpovednej práci,“ hovorí Koreňová. Aj ona hovorí o tom, čo je v sociálnej práci najdôležitejšie. „Sociálna práca sa musí vykonávať s veľkým srdcom, láskou a úctou ku každému jednému človeku, ktorý potrebuje našu radu či pomoc. Celý život som sa snažila takto pracovať, ale určite by to nešlo, ak by som nebola obklopená rovnako zanietenými kolegami. Ďakujem aj za ich podporu,“ uzavrela laureátka. 

-eh-


 
 


Úvodná stránka