Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Najväčšie investície roku 2019 vo Zvolene Vytlačiť
 

Obdobie začiatku roka je spojené s plánovaním. Aké sú najväčšie plánované investície a projekty mesta Zvolen v roku 2019? Odpovedajú vedúci odborov a referátov.

Odbor územného plánovania, vedúci Peter Kašša

vnútroblok hrnčiarska.jpgČaká nás realizácia už známych projektov rekonštrukcie predstaničného priestoru, rekonštrukcie vnútrobloku Hrnčiarska – Bystrický rad – J. Kozáčeka a dokončenie tretej etapy námestia. Okrem toho budeme robiť aktualizáciu územného plánu, zmeny a doplnky 11 a aktualizáciu územného plánu pamiatkovej zóny. Dôvodom je vybudovanie bytových domov na ul. Ľ. Kubániho oproti Európe. Meniť sa bude aj plán zóny v areáli Retail parku, pribudne tam väčšie logistické centrum. Prevádzku rozširuje aj Continental, pribudnú ďalšie skladové priestory a priestory na výrobu a administratívu. Rozširovať sa bude spomínaný Retail park, kde postupne pribudnú ďalšie prevádzky, ako aj v okolí Technickej univerzity pri nedostavanej športovej hale. Mesto sa bude zaoberať aj Borovou horou, aktuálne tam spracúvame krajinno-ekologickú štúdiu, ktorá vzišla z práce pracovnej skupiny. Zvolen bude tiež pracovať na tzv. nízkouhlíkovej stratégii, ktorá by mala nastaviť kroky na udržanie zdravej klímy.

 • vnútroblok Hrnčiarska – Bystrický rad – J. Kozáčeka
 • dokončenie 3. etapy námestia
 • športovo-relaxačný komplex Bariny
 • aktualizácia územného plánu
 • nízkouhlíková stratégia mesta
 • krajinno-ekologická štúdia Borovej hory

Odbor výstavby, životného prostredia  a dopravy, vedúca odboru Anna Bešinová

bešinováí.jpgNajviac energie nás bude budúci rok stáť realizovanie fondových projektov rekonštrukcie predstaničného priestoru, kde aktuálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác, potom vnútroblok Hrnčiarska ul. – Bystrický rad – J. Kozáčeka. Nesmieme zabudnúť na dokončenie tretej etapy námestia pri Európe. To všetko vrátane rekonštrukcie školských dvorov na ZŠ Námestie mládeže a ZŠ M. Rázusa by sa malo realizovať budúci rok. Okrem toho vybudujeme kamerový systém v okolí staníc a optickú sieť ZOMES na cintoríne. Spracuje sa projekt rekonštrukcie Kina Podborová. Veľa bude závisieť od konkrétnych požiadaviek a dohôd jednotlivých výborov mestských častí, ktoré majú v rozpočte tradične vyčlenených 500 000 eur na menšie opravy, rekonštrukcie či budovanie parkovísk. Pokračujeme tiež v budovaní polopodzemných kontajnerov, budúci rok chceme spracovať projektové dokumentácie na kontajnery na ďalších uliciach.

Doprava, Dušan Gdovín

Ďalej budeme pokračovať v nastúpenom  trende osádzania bezpečnostného osvetlenia priechodov pre chodcov na mestských komunikáciách. Mala by sa zmeniť organizácia dopravy pri závode Continental, kde pretrváva  permanentný problém s parkovaním vozidiel kamiónovej dopravy v križovatkových priestoroch, rovnako v severnej časti Námestia SNP v  križovatke Ľ. Kubániho – Kollárova – V. P. Tótha, kde chceme čiastočným zjednosmernením ulice Ľ. Kubániho a ďalšou úpravou najvyššej dovolenej rýchlosti v uliciach J. Kollára a V. P. Tótha spomaliť dopravu v blízkosti pešej zóny a zvýšiť tým bezpečnosť pohybu  chodcov v okolí Zvolenskej Európy. Skonsolidovať by sa mala tiež časť Námestia SNP  na druhej strane Európy pri Parku Ľ. Štúra, kde ide o mix pešej zóny a parkovacej plochy. Verím, že sa budúci rok dočkáme aj vybudovania kruhového objazdu pri Hypernove, projektovú dokumentáciu zabezpečuje mesto Zvolen  a financie na jeho realizáciu už vyčlenil BBSK.

 • osádzanie bezpečnostného osvetlenia
 • zmena organizácie dopravy pri závode Continental
 • zmena v križovatke Ľ. Kubániho – Kollárova – V. P. Tótha
 • konsolidácia pešej zóny pri Európe
 • vybudovanie kruhového objazdu pri Európe

Zeleň, Zuzana Holíková

holíková.jpgBudúci rok by sme sa chceli venovať hlavne úprave zelene a orezom drevín. Dokončíme tiež úpravu zelene v Parku Višňovského, ktorý sme minulý rok začali revitalizovať. Veľký úspech mali kvetové výsadby na okruhových objazdoch, v tom by sme chceli pokračovať. Pripravuje sa tiež projekt úpravy zelene na rumunskom cintoríne. V pláne je aj cintorín sovietskych vojakov.

Školstvo, vedúci odboru Miroslav Marcinko

Tento rok nás čaká najmä množstvo stavebných prác. Už na jar by sme sa mali pustiť do rekonštrukcie vonkajších školských športových areálov  v ZŠ Námestie mládeže a ZŠ M. Rázusa. Na jeseň by k nim mal pribudnúť areál na ZŠ J. Alexyho. Spolu pôjde o investíciu vo výške približne 1 mil. eur. Vybudovaním týchto moderných športových komplexov podstatne zlepšíme podmienky na športovú prípravu žiakov, ale aj športového vyžitia verejnosti na sídliskách.

marcinko.pngOkrem toho budeme realizovať projekt zriadenia a vybavenia deviatich odborných učební a dvoch knižníc spolu na štyroch základných školách. Celkovo pôjde o investíciu z eurofondov vo výške okolo pol milióna eur. Školy si tiež v rozpočtoch vyčlenili 300 000 eur na investície do opráv a údržby. Tento rok budeme pracovať na novej koncepcii rozvoja školstva vo Zvolene na najbližších desať rokov. Čakajú nás voľby riaditeľov viacerých škôl a školských zariadení. Zároveň sa pripravujeme na naplnenie zákonov, ktoré schválila SNR, už od 1. 1. 2019 by mali materské školy poskytovať zdarma stravu pre všetky deti predškolského veku a od 1. 9. 2019 sa tento zákon bude týkať aj všetkých žiakov základných škôl.

 • vybudovanie športových areálov na ZŠ Námestie mládeže, ZŠ M. Rázusa a ZŠ J. Alexyho
 • zriadenia deviatich odborných učební a dvoch knižníc na štyroch ZŠ
 • 300 000 eur na investície do opráv a údržby z rozpočtu škôl

Kultúra, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra Juliana Kochlicová Ištóková

ištokova.jpgČo sa týka kultúrnych a športových podujatí v meste Zvolen, aktuálne neuvažujeme o rozširovaní ponuky, skôr chceme skvalitňovať podujatia, ktoré už robíme: Dni mesta, Zvolenské korzá, Country záhrada, Jazzové námestie, aktivity na Pustom hrade, športové podujatia atď. Mesto ako organizátor sa snaží ponúknuť niečo každej cieľovej skupine od najmenších detí až po seniorov. Samozrejme, nedá sa celkom pokryť potreby 42 000 ľudí, takže ak má niekto pocit, že neorganizujeme niečo, čo by sme organizovať mali, nech sa u nás zastaví, dáme si spolu kávu a niečo spolu vymyslíme. J Sme otvorení nápadom a podnetom ľudí. Určite budeme aj tento rok pracovať na umeleckom stvárnení „hashtagu“ – nápisu Zvolen, ktorý bol počas leta umiestnený na Námestí SNP. Opäť dáme priestor umeleckým školám a zoskupeniam, aby navrhli a stvárnili zaujímavý dizajn písmeniek. Urobíme aj anketu, ako by mal byť tento nápis umiestnený. Teším sa na všetky zaujímavé nápady, ktoré tento rok prinesie.

Mestská polícia, náčelník Juraj Chabada

chabada.jpgKľúčové sú pre nás otázky z hľadiska bezpečnosti a poriadku, a to od zabezpečenia peších hliadok až po motorizované jednotky. Prioritou by mal byť poriadok na verejných priestranstvách, kde je viac pohybu, ako je pešia zóna, centrum mesta, priľahlé ulice a sídliská. Chceme zvýšiť dozor nad lokalitou Balkán. Veľké množstvo podnetov od občanov prichádza v oblasti parkovania na sídliskách, najmä sídlisku Západ. Musíme upriamiť pozornosť na parkovanie áut v zákazoch, na zeleni, chodníkoch atď. V nočných hodinách máme pravidelne zvýšený dohľad na mieste častých výtržností v okolí nočných podnikov na námestí. Naďalej chceme pokračovať v projekte občianskych hliadok, ktoré vysielame do tých najproblémovejších oblastí a na ktorých prácu sú dobré ohlasy. Tiež budeme vo zvýšenej miere zabezpečovať poriadok v mestských parkoch, ako je Štúrov, Višňovského, Domanov či Park J. D. Matejovie. Veľmi dôležité je naďalej vzdelávať a školiť našich policajtov v otázkach legislatívy, fyzickej prípravy, komunikácie a jazykových schopností. Budeme preverovať ich fyzickú pripravenosť. Veľmi dôležitá je spolupráca so štátnou políciou, hasičmi, vojskom, kde spoločne riešime kalamitné, povodňové a iné krízové situácie. Potrebujeme doplniť stavy policajtov, takže budeme opäť prijímať nových aktívnych záujemcov. V oblasti kamerového systému plánujeme navýšiť počet kamier, na Balkáne by sme mali osadiť dve kamery a jednu alebo dve v okolí staníc. Chceme skvalitňovať projekt Spoznaj svojho policajta, policajti pridelení do jednotlivých oblastí chodia aspoň raz týždenne do svojich rajónov na kontrolu s cieľom odhaľovať prípadné čierne skládky či vraky áut. V prvom rade je pre nás dôležitá spolupráca, posúvame sa aj vďaka podnetom a pomoci občanov. Toto mesto patrí a malo by patriť slušným ľuďom, nechceme aby sa báli chodiť na ulicu, chceme, aby sa v tomto meste cítili bezpečne. Prosíme preto všetkých slušných ľudí, aby sa ozvali, keď sa im niečo nepáči, aby nám oznámili, ak zachytia niečo protizákonné. Len spoločnými silami môžeme dosiahnuť, aby toto mesto bolo také, aké ho chceme mať.

 • pokračovanie v projekte občianskych hliadok
 • zvýšený dohľad na mieste častých výrtžností a v parkoch
 • tréning a vzdelávanie policajtov
 • nové posily
 • kamery na Balkáne a v okolí staníc

-eh-


 
 


Úvodná stránka