Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Vianoce mali rôzne podoby a zvykyVytlačiť
 

Vianočné sviatky sú pevne zakotvené v živote jednotlivca, rodiny aj spoločenstva a prelínajú sa v nich rôzne kultúrne vrstvy. Kultové korene Vianoc nachádzame v roľníckej kultúre, ktorá citlivo reagovala na prírodný kolobeh ročných období, opakovanie oživujúcej sa a umierajúcej prírody. Neskôr po prijatí a rozšírení kresťanstva sa základom Vianoc stal biblický príbeh o narodení Ježiša Krista.

vianoce.jpgPredstavy o sviatočnom čase „nového začiatku“ tak postupne dostávali nové vysvetlenia. Vianoce sú sústredené okolo zimného slnovratu a v slovenskom prostredí takmer v každom človeku evokujú obdobie spájajúce sa so zimou a snehom. Týmto klimatickým podmienkam bol prispôsobený aj odev. A práve odev bol okrem vianočných a novoročných zvykov hlavnou témou ďalšej vianočnej výzdoby Obrázky Vianoc III., ktorá sa uskutočnila v Lesníckom a drevárskom múzeu (a z ktorej pochádzajú aj úvodné texty článku). „Na Podpoľaní sa vianočné obdobie spájalo s priemerne nižšou teplotou a snehom, ktorý dotváral neodmysliteľnú kulisu a atmosféru Vianoc. Miestni ľudia boli preto nútení prispôsobiť sa počasiu a prírodným podmienkam. Aby si uchránili telo pred zimou, na základné súčasti mužského a ženského odevu si obliekali vrchný odev. A keďže Vianoce sú považované za veľký sviatok, musel byť aj odev primerane slávnostný,“ povedala na úvod riaditeľka múzea Ľubica Miľanová, ktorá týmto otvorila výstavu. Spomenula, že jej súčasťou boli odevy, ktoré sa nosili vo vianočnom období koncom 19. a začiatkom 20. storočia v okolí Zvolena, konkrétne v obciach Očová, Dobrá Niva, Dubové a Pliešovce. Išlo o zbierkové predmety z depozitov múzea odevu, ktorý sa nosil vo vianočnom období koncom 19. a začiatkom 20. storočia v okolí Zvolena, konkrétne v obciach Očová, Dobrá Niva, Dubové a Pliešovce. Okrem toho výstava popísala viaceré tradície, ktoré boli pre našich predkov v tomto regióne bežné. Veľa tradícií sa viazalo na Štedrý deň, akýsi začiatok nového obdobia, ktoré prinášalo ľuďom novú nádej. V tento deň sa ľudia mali vyhnúť škriepkam a mrzutostiam, lebo by ich sprevádzali celý rok. Po zobudení nesmel človek stúpiť bosou nohou na zem, aby sa nedoráňal, čo by sa opakovalo  počas celého roka. Bol to tiež prejav úcty k zemi. Na štedrovečernom stole nesmel chýbať sviatočný chlieb – „gazda“, ktorý sa ale jedol až na nový rok. Tieto a ďalšie tradície mohli spoznať návštevníci výstavy Obrázky Vianoc III., ktorá trvala od 6. 12. do 11. 1. Počas vernisáže sa návštevníci mohli dozvedieť o tradičnom odeve viac z úst odborníčky, etnologičky, zberateľky a tvorkyne krojov Jany Kucbeľovej, ktorá prišla Zvolenčanom predstaviť aj knihu Odetí do krásy o jedinečnosti tradičného odevu na Slovensku.

-eh-


 
 


Úvodná stránka