Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

DETSKÁ KONFERENCIA – KRIŽOVATKY ŠŤASTIA Vytlačiť
 

Už po desiatykrát sa 23. 11. 2018 v aule ZŠ, Námestie mládeže 17, stretli žiaci so svojimi koordinátormi prevencie. Nielen v Týždni boja proti drogám sa koordinátori venujú tejto problematike, ale ich práca je celoročná. Konferenciu otvorila riaditeľka školy Mgr. Ľubica Tomčíková a na jej slová nadviazala aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová.

Úvod podujatia nám obohatila spomienka na deväť rokov práce koordinátorov, ich žiakov, peer aktivistov a organizátorov. Prezentáciu spomienok pripravila Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP. Konferenciu moderovali žiačky z „deviatky“ – Simona Haláková a Adela Bobeničová.

Každý ročník DK upriamuje pozornosť na súčasné problémy mladých ľudí. To, ako využívajú voľný čas, čo ich trápi, čo radi robia, nám predstavili žiaci vo svojich prezentáciách a vo svojich vystúpeniach. Konferencia sa niesla v znamení srdca. Srdce je symbolom nielen lásky, ale aj života a zdravia. A dnes je dôležité mať veľké srdce. Neučme deti iba to, aby dostávali, ale hlavne dávali. Dávali radosť, dobro, šťastie.

Príspevkom Hra so životom sa nám predstavila žiačka zo ZŠ, Jilemnického 1. Na gitare nám zahrali a zaspievali dievčatá zo ZŠ D. Savia pieseň Oblečme si chválu. Pozreli sme si aj staršie príspevky z rokov 2014, 2015 a zaspomínali. Videá s názvom Prečo? a Kyberšikanovanie sú aktuálne stále. Dobrá pieseň očistí srdce – Lačhi giľi žužarel o jilo. Na piesne žiačok zo Špeciálnej ZŠ sme sa veľmi tešili. Zaspievali nám zmes slatinských ľudových piesní a rómsku pieseň Pašo paňori.

 Možno raz medzi úspešnými hokejistami spoznáme žiaka, ktorý sa nám predstavil s prezentáciou Čo mi hokej dáva a čo mi berie? (ZŠ Námestie mládeže). Žiaci z „trojky“ si pripravili divadelné vystúpenie Čo mi hovorí moje vnútro? a „päťka“ odprezentovala to, čo dievčatá rady robia vo voľnom čase. Záver I. bloku DK ukončilo vystúpenie pedagóga Štefana Lepieša a študentky Janky Poliakovej z Konzervatória PinkHarmony. Krásne tóny hudby rozohriali naše srdiečka. Počas prestávky si deti mohli prezrieť výstavku výtvarných prác / ZŠ Námestie mládeže, ZŠ J. Alexyho, ZŠ A. Sládkoviča, Sliač /, oboznámiť sa s knižnými publikáciami, ktoré sú venované protidrogovej tematike /Krajská knižnica ĽŠ/, vyskúšať si okuliare, ktoré navodia simuláciu opitosti/ CPPPaP/ a študentky zo Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene nám predviedli ukážky prvej pomoci. Deti si mohli na figurínach vyskúšať masáž srdca, umelé dýchanie a čo robiť, keď sa človek dusí.

Záver patril umeleckej agentúre Amos s hudobno-vzdelávacím motivačným programom CESTA ŽIVOTOM, v ktorom objasnili niektoré aspekty, ktoré formujú mladú osobnosť.

Organizátorka konferencie, Mgr. Karin Fóglová poďakovala všetkým koordinátorom za ich náročnú prácu so žiakmi. Spolu s Mgr. Sylviou Tichou im odovzdala malé spomienkové darčeky, ktoré okrem iných pripravila pani vychovávateľka A. Konrádová (ZŠ Námestie mládeže).

Konferencia sa realizovala za finančnej podpory mesta Zvolen a tým poďakovanie patrí p. Denise Záchenskej z odboru rozvoja mesta.

Poďakovanie patrilo aj organizátorom – ZŠ Námestie mládeže, CPPPaP, CVČ Domino, POS, sponzorom (DRU, Zvolenský, mesto Zvolen, GPM voz, s. r. o., Detský fond,), ktorí participovali na organizovaní DK. 

Prajem všetkým žiakom veľa správnych krokov a rozhodnutí na križovatke života – križovatke šťastia.

Karin Fóglová

 

 

 

 


 
 


Úvodná stránka