Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Obedy v školách zdarma Vytlačiť
 

Prijatý zákon o úľave na stravovaní škôlkarov a školákov priniesol samosprávam problémy. Každá to vyriešila po svojom. Ako je to vo Zvolene?

obedy.jpgPodľa medializovaných informácií by od septembra tohto roka mali mať všetci žiaci základných škôl obedy zdarma a niektoré deti v materských školách už od januára.

Tieto informácie však nie sú presné, pretože podľa zákona, ktorý vláda prijala len v decembri minulého roka, je zriaďovateľ povinný znížiť platbu za dieťa v školskej jedálni o poskytnutú dotáciu od štátu. Štát poskytuje dotáciu vo výške 1,20 eur denne na stravu. Napríklad vo Zvolene prevyšuje suma za celodennú stravu detí z materských škôl schválenú dotáciu o 7 centov. „Mesto Zvolen sa rozhodlo, že túto sumu zatiaľ doplatia rodičia. V auguste sa vzhľadom na rozpočet mesta prehodnotí, ako bude ďalej zabezpečené stravovanie,“ hovorí Kamila Strapková z odboru školstva mesta Zvolen, ktorá dodáva, že materské školy si túto sumu navyše uhradia aj z minuloročných preplatkov rodičov. „Treba ešte raz zdôrazniť, že podľa zákona štát hradí stravu len deťom v predškolskom veku v materskej škole a deťom z rodín v hmotnej núdzi,“ pripomína Strapková.

V prípade žiakov základnej školy mesto predpokladá, že nebude potrebné doplácať za stravu, pretože výška dotácie 1,20 eur je zhodná so sumou, ktorú rodičia v súčasnosti platia za obedy.

Ďalšie náklady, ktoré súvisia s dodatočným vybavením alebo navýšením kapacít zamestnancov, štát pôvodne prisľúbil financovať. Strapková hovorí, že žiadne financie navyše zatiaľ školy vo Zvolene nepocítili. „Dopad zavedenia obedov zdarma sa viac prejaví v prípade základných škôl, pretože je nutné počítať s vyšším záujmom o stravovanie žiakov v školskej jedálni. V materských školách sa väčšina detí stravovala aj doteraz,“ zdôrazňuje Strapková. Preto samospráva očakáva vyššie náklady predovšetkým na zabezpečenie stravovania žiakov v školských jedálňach pri základných školách a plánuje podporiť školy investovaním účelových dotácií do technického vybavenia školských jedální či podporiť školy v prípade potreby zvýšenia počtu zamestnancov školských jedální.

-eh-


 
 


Úvodná stránka