Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Odborná prax vo Švajčiarsku v lete 2019 pre mladých ľudí Vytlačiť
 

Ešte neskončila zima, ale mnohí mladí ľudia už teraz rozmýšľajú, ako účelne strávia leto a letné prázdniny. Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk (aspoň na bežnej konverzačnej úrovni),  možnosť stráviť letnú sezónu vo Švajčiarsku.

Prax vo Švajčiarsku 3.jpgOdborná prax sa realizuje v zariadeniach cestovného ruchu v kantóne Graubünden (nemecky hovoriaci kantón) v termíne od 9. júna 2019 do 8. októbra 2019. Prax začína dvomi týždňami intenzívneho vzdelávania v oblasti obsluhy (v termíne od 9. 6. do 22. 6. 2019) v školskom hoteli v Luzerne v kolektíve mladých ľudí z Čiech, Maďarska, Litvy a dokonca aj z Južnej Afriky. V rámci kurzu je jeden deň exkurzia do vybraného strediska cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu v Luzerne 22. júna 2019 švajčiarsky partner zabezpečí účastníkom odvoz do zariadení cestovného ruchu, v ktorých budú vybratí záujemcovia pracovať ďalších tri a pol mesiaca do 8. októbra 2019. Leto prežijú mladí ľudia v niektorom zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarskych Alpách v kantóne Graubünden ako pracovníci obsluhy alebo v pomocníci v kuchyni. V uvedenom kantóne sa nachádzajú najznámejšie horské strediská Švajčiarska, ako sú St. Moritz, Davos, Klosters, Lezerheide, Arosa a iné (do strediska Klosters chodil lyžovať aj britský princ Charles s manželkou Dianou a ich deťmi). Prečo však nevyužiť voľný čas počas víkendov na spoznávanie týchto stredísk, venovať sa vysokohorskej turistike, cykloturistike na horských bicykloch,  navštevovať diskotéky a využívať bohatý nočný život v týchto strediskách? Okrem toho je tu možnosť zdokonaliť sa v nemčine, získať nové skúsenosti z prevádzky zariadení cestovného ruchu a horských stredísk v jednej z najrozvinutejších krajín cestovného ruchu v Európe a získať diplom a vysvedčenie zo Švajčiarska, ktoré možno využiť pri hľadaní zamestnania po skončení strednej alebo vysokej školy. Nezanedbateľná je aj garantovaná výška čistého mesačného zárobku vo výške 768 švajčiarskych frankov. Okrem toho možno rátať v obsluhe s prepitným, resp. s príplatkami za prácu nadčas. Z uvedenej sumy sa už neplatí žiadna daň ani odvody, ani náklady na stravovanie a ubytovanie. Je to v podstate „vreckové“. Ako s ním účastníci praxe naložia, je len na nich. Možno si niečo kúpia, precestujú alebo ich inak využijú vo Švajčiarsku, prípadne si ich prinesú domov a nasledujúci rok vycestujú niekam do zahraničia. Máme skúsenosti, že viacerí zamestnávatelia vo Švajčiarsku požiadali praktikantov, s ktorými boli mimoriadne spokojní, aby prišli na prax aj v nasledujúcej zimnej alebo letnej sezóne, ale za lepších platových podmienok (odpadne totiž platiť školné). Prax možno príp. stráviť aj s priateľom (priateľkou), pokiaľ spĺňa podmienky (vek od 18 do 26 rokov, má aspoň základnú znalosť nemčiny) a úspešne absolvuje výberové konanie 12. februára 2019 na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, ktoré zahŕňa písomný test v nemčine a osobný pohovor s každým študentom v nemčine v rozsahu cca 10 – 12 min. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Švajčiarsko-slovenskom združení cestovného ruchu v Banskej Bystrici na e-mailovej adrese: peter.patus1@gmail.com, kde uvedú nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, názov a adresa školy (u študentov), zamestnávateľ a jeho adresa (u ostatných záujemcov), domáca adresa, číslo telefónu (pevná linka), číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa. Na základe toho dostanú mailom prihlášku na prax a podrobné informácie o podmienkach praxe s ďalšími pokynmi, ako pokračovať. Odporúča sa tiež pravidelne sledovať web. stránku združenia – www.swiss-slovaktourism.sk, kde budú uverejnené aktuálne informácie k praxi.

Peter Patúš   riaditeľ združenia


 
 


Úvodná stránka