Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Prezidentské voľby už klopú na dvereVytlačiť
 

Aj keď sa to popri rýchlosti dnešnej doby zdá neuveriteľné, od voľby posledného prezidenta, ktorým sa stal Andrej Kiska, prešlo päť rokov. Opäť sa ocitáme pred možnosťou výberu nášho najvyššieho zástupcu. Kto ním bude, si určíme 16. marca.

volby_prezidenta_19_1360-1024x413.jpgPrezidentské voľby môžu byť opäť dvojkolové, v prípade nezvolenia prezidenta máme ďalšiu šancu 30. marca.

Kto môže voliť?

Voliť môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Kto môže byť volený?

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan SR, ktorý v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Kto kandiduje?

Kandidáti mali povinnosť predložiť svoju kandidatúru NR SR do 31. januára. Kandidátov musí navrhnúť najmenej 15 poslancov Národnej rady alebo občania na základe petície s najmenej 15-tisíc podpismi. Aktuálne kandidatúru predložilo 15 kandidátov. Zatiaľ sú to: Martin Daňo (nezávislý), Juraj Zábojník (nezávislý), Bohumila Tauchmannová (nezávislá), Štefan Harabin (nezávislý), Eduard Chmelár (nezávislý), Robert Mistrík (nezávislý, s podporou SaS a SPOLU - aktualizované: vzdal sa kandidatúry), Róbert Švec (nezávislý), Zuzana Čaputová (nezávislá, s podporou Progresívne Slovensko - doplnené), Milan Krajniak (SME RODINA), Marian Kotleba (ĽS Naše Slovensko), František Mikloško (nezávislý, s podporou OKS a KDH), Béla Bugár (MOST – HÍD), József Menyhárt (SMK-MKP - vzdal sa kandidatúry), Maroš Šefčovič (nezávislý, s podporou SMER-SD) a Ivan Zuzula (SKS). 

 

Ako možno voliť?

Voliť môžu občania buď v mieste trvalého pobytu alebo v inom meste Slovenska, a to v prípade, že si vopred vybavili hlasovací preukaz. Volič môže o preukaz požiadať:

  • osobne: najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce,
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom: rovnako možno požiadať o vydanie najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb,
  • listom: žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť obci doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
  • mailom: žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť obci doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019) na mailovú adresu hlasovacipreukaz-prezident2019@zvolen.sk.

volby_c4ae21_md.jpgObec zašle preukaz voličovi do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu, ak neuvedie inú. Podrobnosti žiadosti o preukaz nájdete na stránke http://urad.zvolen.sk/volby-prezidenta-sr-2019.phtml?id3=144312. Tu sú uvedené aj ďalšie informácie k voľbe prezidenta, rovnako môžete kliknúť na: www.minv.sk/?volby-prezidentsr.

Najdôležitejšie na voľbách je poznať svoje práva a povinnosti a zúčastniť sa ich!

-eh-


 
 


Úvodná stránka