Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Boli sme pri tom Vytlačiť
 

Koľko mladých ľudí z nášho regiónu sa môže pochváliť tým, že v sídle OSN reprezentovali svoju školu a aktivity, ktorým sa venujú a ktoré ich bavia? My takýchto študentov máme!

osn SPš dopravná 1.jpgOrganizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s United Nations Information Service (UNIS) Viedeň pripravili pre osem mládežníckych a stredoškolských tímov workshop k Agende 2030 s podtitulom „Mladí pre ciele trvalo udržateľného rozvoja“ na pôde OSN vo Viedni.

Na workshop sa mohli prihlásiť trojčlenné tímy, kde minimálne dvaja členovia majú nad 15 rokov a jeden člen tímu (mládežnícky vedúci, vyučujúci, pracovník s mládežou) má viac ako 18 rokov. Tímy boli vybrané na základe videí predstavujúcich plánované alebo už realizované projekty, ktorými chcú prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Aj Zvolen mal v tomto projekte  svoje zastúpenie. Pod prísnym dohľadom zástupco  IUVENTY sa do úzkeho výberu so svojím projektom dostal tím  Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene. Trojčlenný tím tvoril bývalý študent Frederik Ďurčo, súčasný študent tretieho ročníka Marián Hriň a vyučujúci odborných predmetov Ing. Lešniak. Frederik Ďurčo momentálne pokračuje v štúdiu na vysokej škole, kde sa mu podarilo tento projekt úspešne naštartovať, a tak pokračovať v tom, čo začal na dopravnej. Presnejšie išlo o projekt H2AC, ktorý sa zaoberá alternatívnymi palivami a konštrukciou modelov autíčok na hybridný pohon.

Okrem prehliadky budovy sídla OSN, kde nahliadli do rokovacích sál, tlmočníckych kabín aj reprezentačných priestorov, zažili aj svojich 5 minút slávy. V anglickom jazyku rozprávali o svojom projekte a tiež odpovedali na zvedavé otázky zúčastnených.

Je veľmi príjemné vidieť úspech mladých, ktorý v tomto prípade začal na strednej škole a pokračuje aj na vysokej škole.  Naša stredná škola a jej spôsob neformálneho vzdelávania a prípravy pre potreby praxe naštartovala spoluprácu, ktorá má budúcnosť.

Eva Vernárska, SPŠ dopravná

 


 
 


Úvodná stránka