Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Vypaľovanie trávy zvyšuje riziko požiarovVytlačiť
 

Lesné požiare každoročne zničia, alebo poškodia veľkú plochu lesov. Jednou z najčastejších príčin lesných požiarov je vypaľovanie starej suchej trávy, zvyškov po jarnom upratovaní alebo kladenie ohňa v prírode. Jarné obdobie je čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

V pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene vzniklo v roku 2018 celkovo 161 požiarov s priamou škodou 414 095 eur, usmrtené osoby neboli, 4 osoby boli zranené. V odvetví lesného hospodárstva v roku 2018 vznikli 2 požiare s priamou škodou 20 eur, kde najčastejšou príčinou týchto požiarov bolo zakladanie ohňa v prírode. No čo sa týka vypaľovania suchých trávnatých porastov, tak v roku 2018 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina vzniklo 20 požiarov s priamou škodou 250 € eur, z čoho 16 požiarov bolo len v okrese Detva. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby.  

Najviac lesných požiarov vzniká v jarnom období, keď sa v prírode nachádza veľké množstvo suchej trávy a lístia, ihličia a  tŕstia. Ich zápalnosť a horľavosť za teplého a suchého počasia je veľmi vysoká. Preto najčastejšie lesné požiarne vznikajú pri vypaľovaní starej a suchej trávy, buriny, kríkov a spaľovaní zvyškov po jarnom upratovaní.

Vypaľovanie ničí štruktúru pôdy, jej mikroorganizmy, v dôsledku čoho trávnatý porast redne, pôda sa obnažuje a odplavuje. Pritom zahynie množstvo užitočného hmyzu, drobného vtáctva a zveri. Často sa stáva, že požiar sa rozšíri z poľnohospodárskeho pôdneho fondu do priľahlých lesov.

Preto sa vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakazuje. Za porušenie povinností fyzických osôb za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, t.j. za priestupok, môže byť občanovi uložená pokuta až do výšky  331 eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je možné za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov uložiť pokutu až do výšky 16 596 eur

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene


 
 


Úvodná stránka