Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Mesto dá novú podobu Hrnčiarskej ulici + ROZHOVOR S ARCHITEKTKOUVytlačiť
 

Zvolenskej radnici sa podarilo získať takmer 800 tisíc eur z eurofondov na rekonštrukciu ulíc Hrnčiarska, J. Kozáčeka a Bystrický rad. Rozbité asfaltové chodníky medzi základnou a materskou školou sa stanú minulosťou, rovnako, ako neupravená zeleň. Priestor dostane úplne nový vzhľad.

„Len nedávno sme vybudovali krásne nové športovisko v areáli 5. základnej školy, aby jej žiaci i široká športová verejnosť mali kde aktívne tráviť svoj voľný čas. Zrekonštruovali sme tiež materskú školu, aby sa deti mohli vzdelávať v dôstojných podmienkach. Už o pár dní sa pustíme do rekonštrukcie celej ulice, sčasti pristúpime aj k úpravám na uliciach J. Kozáčeka a Bystrický rad,“ hovorí primátorka Zvolena Lenka Balkovičová a dodáva: „Vytvoríme pre Zvolenčanov pekný nový priestor s upravenou zeleňou a možnosťou oddychu.“

Dôležitá je zeleň

ACCamera vsadene1a.jpgPeter Kašša, vedúci odboru územného plánovania zvolenského magistrátu, približuje projekt: „Na Hrnčiarskej ulici medzi školou a škôlkou dôjde k výmene asfaltu za povrch z dlaždíc, ktoré sú estetickejšie a prepúšťajú vodu. Na viacerých miestach osadíme nové lavičky, aby si ktokoľvek mohol posedieť a oddýchnuť v príjemnom prostredí, ktorý tu vznikne. Samozrejmosťou sú nové kvetináče, odpadkové koše či stojany na bicykle.“

Keďže mesto má v úmysle celkovo zlepšiť životné prostredie v tejto oblasti, veľkú pozornosť venuje samotnej zeleni. „Všetky výruby budú nahradené inými, vhodnejšími drevinami. Prevažovať budú lipy, pribudnú tiež kríky a ozdobné trávy v kvetináčoch,“ hovorí Zuzana Holíková z referátu zelene mesta a dodáva: „Zvolenčania sa môžu tešiť na moderné zelené prvky – zelené steny v okolí školy či škôlky a dažďové záhrady, ktoré majú za cieľ zadržiavať v prostredí vodu a postupným odparovaním osviežovať vzduch aj v letných horúčavách,“ dodáva Holíková.

Zmeny čakajú aj ulice Bystrický rad a J. Kozáčeka pri škole

DSC05280.JPGRozsiahlejšie rekonštrukčné práce boli na začiatku plánované aj na uliciach Bystrický rad a J. Kozáčeka, po námietkach tamojších obyvateľov sa na nich však uskutočnia len menšie úpravy. Vo vnútroblokoch týchto ulíc pribudnú hlavne detské ihriská, polopodzemné kontajnery, upravia sa chodníky. „V okolí a bezprostrednej blízkosti základnej školy trávi čas množstvo detí aj mimo vyučovania – pribudnú preto nové prvky detského ihriska aj pre väčšie deti, lavičky, altánok či pieskovisko,“ ozrejmil hlavný mestský architekt. Podobne by sa dve nové ihriská mali objaviť aj vo vnútrobloku J. Kozáčeka.

Mesto prosí obyvateľov o trpezlivosť

S rekonštrukčnými prácami, pochopiteľne, súvisí aj niekoľkotýždňové zníženie kvality bývania obyvateľov spomenutých ulíc. „Rozkopávky, výruby, možno cez deň o niečo viac hluku sú veci, ktoré nie sú príjemné, ale musíme s nimi, žiaľ, počítať. Verím, že ľudia to pochopia, veď odmenou im bude pekné nové prostredie v okolí ich bytoviek,“ uviedla zvolenská primátorka. S prvými prípravami na rekonštrukciu sa začalo v polovici marca, projekt by mal byť ukončený do konca roka 2019.

K rekonštrukcii môže mesto Zvolen pristúpiť aj vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

logo_EU_skrateny variant.pnglogo_IROP_variant_B.pngErb Zv-text.jpg

 

 

 

 

 

 

ROZHOVOR: Architektka Mikušová: „Mojou úlohou bolo usporiadať a zatraktívniť priestor vnútrobloku.“

Samotnú dokumentáciu k projektu pripravila architektka Ing. arch. Beáta Mikušová. V rozhovore vysvetľuje, z akých východísk vychádzala v projekte a na čo všetko sa môžu Zvolenčania tešiť.

S akými problémami sa ako občania a užívatelia stretávame v tomto priestore?

V prvom rade sú to roky neudržiavané chodníky a spevnené plochy, križovanie pohybu chodcov, hlavne detí navštevujúcich základnú školu, cyklistov, mamičiek s kočíkmi a malými deťmi s trojkolkami bez systému, neupravené verejné priestranstvo na ulici Hrnčiarskej a uliciach Bystrický rad a J. Kozáčeka (za „Centrumom“ pri výškových bytových domoch). Veľmi negatívnym javom je vjazd áut rodičov voziacich svoje deti do základnej školy z Bystrického radu a ich „točenie sa“ pri škole.

Na čo ste sa v projekte zamerali?

Hlavným cieľom bolo oddeliť jednotlivé funkcie a súčasne ich pospájať tak, aby v spoločnom priestore vytvárali funkčné a estetické celky, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Napríklad vytvoriť systém v dopravnej obsluhe školy, vymedziť plochy pre pohyb peších a cyklistov tak, aby sa navzájom rešpektovali, vytvoriť plochy slúžiace deťom, tínedžerom aj dospelým

Veľká pozornosť sa venuje aj zeleni a zeleným prvkom. Môžeme očakávať nejakú invenciu?

Pri návrhu úprav zelene sa vychádzalo z dôslednej inventarizácie zelene a zachovania vzrastlej zelene v maximálnej možnej miere. Určitým zásahom sa nedalo vyhnúť s ohľadom na návrh umiestnenia polopodzemných kontajnerov a úpravu spevnených plôch. Navrhli sme revitalizáciu zelenej plochy pred základnou školu, v pešom koridore Hrnčiarskej ulice sú navrhnuté dažďové záhrady . Sú to ostrovčeky so špecificky vybratými druhmi rastlín, ktoré môžu zachytávať dažďovú vodu. Týmto spôsobom eliminujeme vypúšťanie dažďovej vody do kanalizácie a ponechávame ju v území s postupným vsakovaním a vyparovaním. Na Hrnčiarskej ulici pribudne aj niekoľko vertikálnych zelených stien. Je to jedinečný prvok z hľadiska dotvorenia funkčnej a estetickej kvality celého riešeného priestoru.

Tento priestor využívajú najmä deti zo školy a materskej školy. Čo máme pripravené pre nich?

Snažili sme sa im vytvoriť priestor, kde môžu stráviť chvíľu času pri ceste zo školy . Na Hrnčiarskej ulici pred základnou školu sme vymedzili priestor pre tieto deti . Sú tam navrhnuté žulové kvádre, ktoré môžu slúžiť ako lavičky, v dlažbe je vykreslená tzv. „škôlka“ na skákanie, priestor sme doplnili aj modernejším prvkom, tzv. „urban Island“ – je to lavička z častí  nerovnakej výšky. Veľký ostrov na sedenie, vyššia časť k položeniu laptopu, najvyššia ako operadlo. Unikátny tvar založený na jednoduchej geometrii niekoľkých oválnych prvkov a troch úrovní vodorovných plôch prináša nový pohľad na sedacie prvky vo verejnom priestore. Moduly môžu stáť samostatne alebo spoločne v  hravom súostroví. Celé je to doplnené vzrastlými stromami, pitnou fontánkou, jednoduchými lavičkami, stojanmi na bicykle – prosto prvkami mestského interiéru.

Druhými najčastejšími užívateľmi sú obyvatelia okolitých bytoviek a okoloidúci. Akú infraštruktúru poskytneme im?

V rámci projektu sa na ulici Bystrický rad zrealizuje nový chodník, verejné osvetlenie, upravia sa plochy zelene, pri tenisovom ihrisku sa zrealizuje oddychová zóna pre deti s určitými hracími prvkami a workoutová zóna pre veľké deti a dospelých. K tomu celému sme navrhli altánok so sedením pre tých, ktorí dávajú pozor na deti alebo si len tak jednoducho chcú spolu posedieť. Pôvodne sme na ul. Bystrický rad riešili aj parkovanie a dopravnú obsluhu. Niektorí obyvatelia si neželali tieto úpravy, takže po dohode zástupcov mesta s obyvateľmi bola časť projektu vybudovania parkovísk a cesty z projektu vypustená.

Na ul. J. Kozáčeka sme riešili ihriská len pre malé deti, čo vyplynulo z priestorových podmienok a požiadaviek obyvateľov týchto bytových domov.

Vznikne množstvo stojísk polopodzemných kontajnerov. Aká je hlavná výhoda týchto prvkov?

V prvom rade poriadok a čistota a zabránenie „prehrabávaniu sa“ v kontajneroch. No a, samozrejme, väčšia kapacita, čo znižuje náročnosť odvozu odpadu. Celé to vedie k zvýšeniu hygienickej a estetickej kvality prostredia.

Môžeme hovoriť o tom, že vznikne nové priechodné centrum mesta?

Nepomenovala by som to jednoznačne ako nové priechodné centrum. Dve časti projektu – ulice Bystrický rad a Kozáčeka plnia skôr funkciu vnútroblokovú a majú slúžiť obyvateľom priľahlých bytových domov. To samozrejme nevylučuje, že zahrať sa s deťmi alebo si zacvičiť môžu prísť aj obyvatelia iných častí mesta. Ulica Hrnčiarska má iné postavenie. Táto ulica bola a je hlavné pešie prepojenie centra mesta – Námestia SNP so železničnou stanicou a s pokračovaním do východnej časti mesta. Vždy to bol a bude výrazný peší ťah. Mojou úlohou v rámci projektu bolo zatraktívniť tento peší ťah, usporiadať ho a dať mu vyššiu pridanú hodnotu. Aby každý človek, ktorý tadiaľ bude prechádzať pešo, na bicykli, alebo bude čakať svoje deti či vnúčatá pred školu, sa tam naozaj cítil bezpečne a príjemne ako v modernom meste. Veď vieme, že aj prostredie vychováva.

-eh-


 
 


Úvodná stránka