Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Aj deti myslia na budúcnosť bez odpadov Vytlačiť
 

„Myslíme na budúcnosť!“ Presne toto je heslo žiakov Základnej školy Janka Alexyho, ktorí sa zapojili do projektu s názvom Zelená škola. Snažia sa zvýšiť všeobecné povedomie spoločnosti ohľadom tém , ako je recyklovanie, nadbytok jedla v košoch, netriedený odpad a zmeniť prístup škôl k znečisťovaniu planéty ako takému.

zelena skola.jpg

Žiaci mali za úlohu zistiť, ako je na tom mesto Zvolen, jeho obyvatelia a aj samotná Základná škola Janka Alexyho a čo je potrebné v rámci problematiky v meste zlepšiť. „Výsledky nás prekvapili. Takmer všetci respondenti vekovej skupiny 60 a viac rokov v dotazníku uviedlo, že triedia odpad, čím sa stali najviac environmentálne žijúcou vekovou skupinou. V skupine od 30 do 60 rokov triedi odpady viac ako polovica opýtaných a skupina do 30 rokov triedi odpad najmenej,“ hovorí žiačka z kolégia študentov Zelenej školy.

Z prieskumov, ktoré žiaci vykonali, sa dozvedeli, že najhoršie je na tom informovanosť ohľadom triedenia odpadu a najmä samotná činnosť. Nie je to však problém iba Zvolenčanov. Vedeli ste, že Slovák ročne vytriedi približne 8 % odpadu, ktorý vyprodukuje? Preto si Zelená škola na environmentálnom audite určila ciele, ktoré chce do budúcnosti splniť , a momentálne na ich uskutočnení pracuje. Jedným z nich je triedenie odpadu v každej triede prostredníctvom košov na jednotlivé typy materiálov. „Každá trieda si určí zástupcu, ktorý bude dozerať na správne triedenie odpadu , a za odmenu sa na konci roka bude konať exkurzia do firmy Marius Pedersen, kde sa oboznámime s procesom spracúvania jednotlivých odpadových materiálov. Pozvaní sú nielen žiaci zodpovedajúci za zahodenie odpadu do správneho koša, ale aj každý jeden dobrovoľník, ktorého takáto téma zaujala,“ hovorí jeden zo žiakov.Zelená škola 2.png

Aby deti viac motivovali, navrhli účastníci kampane súťaž o najkrajší smetný kôš triedeného odpadu. Taktiež pripravujú aktivity, ktoré majú za úlohu oboznámiť deti s recyklovaním a správnym zaobchádzaním s odpadom a neplytvaním. Zviditeľnenie projektu chcú dosiahnuť pozvaním televízie, založili aj facebookovú či instagramovú stránku. Na nich budú zverejňovať výzvy s názvami ako Deň bez plastu a pod. Snažia sa motivovať čo najviac ľudí k ekologickému žitiu  , a to aj školskou nástenkou, na ktorú lepia svoje úspechy, ciele a zistenia. A nakoniec otázka, ktorú kolégium Zelenej školy Základnej školy Janka Alexyho kladie ostatným: „Snažíme sa niečo zmeniť. Kedy začnete vy?“

Natália Mázorová, žiačka 9 . B triedy školy Janka Alexyho


 
 


Úvodná stránka