Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Jozef Pivka, riaditeľ zvolenskej pobočky Marius Pedersen: „Nepoužívajme plastové obaly .“ Vytlačiť
 

Je pravda, že niektoré plastové výrobky sa nedajú recyklovať?

Je veľmi široká paleta plastových výrobkov, ktoré sa nedajú materiálovo spracovať, resp. recyklovať.

Najlepšie je eliminovať používanie plastových obalov na 0. Na našej triediacej linke končia plasty od cca 150 tisíc obyvateľov, pričom denne z týchto plastov odseparujeme cca 500 tisíc kusov igelitových tašiek a vrecúšok! Denne. Prestaňme si beztrestne trhať vrecúška v obchode a premýšľajme pred samotným nákupom.

1.png

Aký objem odpadov spracujete ročne?

V tomto regióne spracujeme ročne cca 27 000 ton odpadu ročne. Na Slovensku sa spaľuje málo, spaľovne chýbajú. Majú ich len Bratislava a Košice. Medzi ľuďmi panuje strach zo spaľovní, pričom vo vyspelých krajinách sú spaľovne uprostred veľkomiest a nie sú s nimi spojené žiadne problémy, ba naopak, vykurujú mestá. Samozrejme, hovoríme o moderných spaľovniach s kvalitnou technológiou a zodpovedným manažmentom! Čo sa týka kompostovania, zber bioodpadu má byť len doplnkovou službou. Zo Zvolena sa na kompostáreň Spoločnosti Pohronie odvezie ročne cca 1 800 ton, pričom časť bioodpadu, napríklad konáre, sa vo forme biomasy zhodnocuje aj vo zvolenskej  teplárni.

Triedený odpad – papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky – tvoria ďalších 1 200  ton, pričom toto množstvo od roku 2010 stúplo o 100 %.

Aké rezervy majú pri triedení odpadu Zvolenčania?

Pri príprave odpadu pred jeho vyhodením nestláčajú obaly, nerozoberajú kartónové krabice. Dnes zber týchto obalov síce financujú výrobcovia, ale nie je to zadarmo, ako si to mnohí myslia. Aj oni chcú efektívne vynakladať prostriedky na zber obalov. Hospodárme všetci s využívaním priestoru vo farebných nádobách tak, aby sa do nich čo najviac vošlo, nestačí teda len hodiť krabicu od topánok plnú vzduchu do kontajnera, v tom sa môžeme zlepšovať!

Celý rozhovor nájdete v časopise SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, Mozaika.


 
 


Úvodná stránka