Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prevencia kriminality

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávanie rovesníkov 2018

Sústredenie rovesníkov, ktoré sa konalo v dňoch 23. -25. 01. 2019 bolo zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov, najmä na prevenciu šikanovania a kyberšikany, zorientovanie sa v problematike zakázaných symbolov, prevencia extrémizmu a obchodovania s ľuďmi, na rozvíjanie sociálnych zručností a kompetencií a orientovaní žiakov na kvalitné prežívanie voľného času.

Tri dni sústredenia  boli naplnené zážitkovými aktivitami, rôznymi súťažami, vychádzkami a hrami v prírode, vznikli nové priateľstvá alebo sa staré utužili.

Rovesnícky preventívny projekt MsP Zvolen, ktorý vypracoval a realizoval koordinátor prevencie  kriminality MsP Zvolen inšp. Jozef Michalík bol realizovaný s finančnou podporou Radou vlády SR re prevenciu kriminality a Mesta Zvolen.

Lektormi sústredenia boli Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP vo Zvolene, Pavol Kolačkovský, vychovávateľ pracujúci v Centre voľného času Domino vo Zvolene a inšpektor Jozef Michalík koordinátor prevencie kriminality mládeže z  Mestskej polície Zvolen. Sústredenie rovesníkov je súčasťou dlhodobej systematickej práce s deťmi, ktoré realizujú CPPPaP Zvolen,  CVČ Domino, a SCVČ Heuréka.  

Tohtoročné sústredenie  sa uskutočnilo na Kráľovej. 25 žiakov 9. ročníka ZŠ a študenti SŠ zo Zvolena, Sliača a Budče absolvovalo preventívny výcvik a počas troch dní sa nám podarilo vytvoriť výbornú partiu detí zo všetkých spomenutých škôl. Hlavne nám išlo o to aby sa deti spriatelili aj, keď sa skoro všetci poznali, zabávali sa a učili rešpektovať jeden druhého.

Cieľom sústredenia bolo prostredníctvom zážitkových aktivít:

  • napomôcť vytvárať pozitívne a vzájomne užitočné sociálne vzťahy, ktoré môžu byť mladým ľuďom oporou v období dospievania (sústredenia sa zúčastnili peer – aktivisti z viacerých skupín)
  • podporiť pozitívny sebaobraz a sebaúctu
  • sprostredkovať široké spektrum informácií zážitkovými technikami, podnietiť diskusiu, naučiť sa efektívne komunikovať, naučiť sa rešpektovať názory druhých
  • poskytnúť alternatívu prežívania voľného času bez moderných technológií, orientácia na pohyb a šport, podporu duševného zdravia.

 

logo1.jpgNázov projektu:

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávanie rovesníkov 2018

Poskytnutá dotácia: 2.600,00 €

Projekt bol finančne podporený Radiou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

P1232875.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2222904.JPG

P1232859.JPG


 


Úvodná stránka