Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017Vytlačiť
 

V roku 2017 pokračujeme v projekte pamiatkovej obnovy Pustého hradu vo Zvolene.

 

Na Hornom hrade sa od júla stabilizovali múry hradného paláca a reštaurovali cenné gotické omietky, ktoré sa nachádzajú na jeho stenách. Na Dolnom hrade sa opravila severná línia opevnenia Dolného hradu (v dĺžke viac ako 50 metrov) s bránkou pre peších. Je unikátna svojim stavebným riešením (geometrické zalomenia jej priebehu) a víta návštevníkov pri vstupe do hradu. Zároveň je vo výbornom vizuálnom kontakte s centrom Zvolena a dobre je viditeľná z diaľkových pohľadov z východnej a severnej časti Zvolena. Jej sanácia zabezpečí turistom bezpečnú a atraktívnu prehliadku tejto časti Pustého hradu.

vyskum_a_obnova_2017_27.jpgvyskum_a_obnova_2017_21.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre výrobu malty na opravu murív bola využitá malta z odležaného vápna. Cieľom bolo čo najvernejšie dodržať vzhľad a štruktúru pôvodného muriva z 13. storočia. Pôvodnú hradbu obkolesujúcu Dolný i Horný hrad dal postaviť panovník Belo IV. okolo polovice 13. storočia, resp. na Hornom hrade už v prvej polovici tohto storočia.

 

Pre rok 2017 bol naplánovaný archeologický výskum v súvislosti so sanáciou torzálnej architektúry na Dolnom hrade, ktorý zabezpečuje Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. Sondami sa skúmal priebeh západnej línie opevnenia Dolného hradu pri severozápadnom nároží veže. Tiež sa tu overovala požiarová vrstva čiastočne objavená na nádvorí pri západnej hradbe v minulých sezónach.

vyskum_a_obnova_2017_17.jpgvyskum_a_obnova_2017_10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas leta sa presunul archeologický výskum aj na Horný hrad. Predmetom archeologického bádania boli doteraz nebádané terasy v predhradí tzv. Dončovho hradu, kde sa predpokladá existencia remeselných dielni z obdobia stredoveku. Podľa návrhu komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie - prezentácia areálov Horného a Dolného hradu tu majú byť vybudované rekonštrukcie dielni a výskumom napomôžeme k ich realizácii. Skúmala sa aj prvá priečna hradba z druhej polovice 13. storočia, ktorá tento priestor oddeľuje od južnej časti Horného hradu. Sondy boli umiestnené tiež cez východnú líniu opevnenia pri veži komitátneho hradu zo záveru 12. storočia a na plošine pri veži vo východnej línii opevnenia z polovice 13. storočia.

 

vyskum_a_obnova_2017_18.jpgOd júna sa presunuli už rozsiahle skládky kameňa, ktoré sa nachádzajú na nádvorí pri veži Dolného hradu. Uvoľnil sa tým priestor pre realizáciu archeologických sond a stavebné konzervačné práce. Priebežne počas celej sezóny od júna do októbra sa čistil areál hradu od náletovej vegetácie a opravovali turistické chodníky v priestore celého hradu. Vyčistili sa tiež nádvoria a svahy od náletovej vegetácie a počas „primátorskej brigády“ konanej prvý júnový víkend sa obnovil turistický chodník pod západnou hradbou Dolného hradu.

 

 

Na hrade už pracovalo dvadsať nezamestnaných v rámci vyskum_a_obnova_2017_28.jpgceloslovenského projektu záchrany torzálnej architektúry. Ich práce počas celého obdobia piatich mesiacov koordinoval PhDr. Ján Beljak, PhD.

Okrem výkopových prác na archeologickom výskume sa podieľali aj na opravách hradných murív. Ich úlohou bolo aj triedenie kameňa a jeho presun priamo na stavbu. Pomohli s úpravou zelene na Pustom hrade a opravami náučného chodníka. Po ukončení výkopovej časti archeologického výskumu zasypú sondy preosiatou vrstvou zeminy a priestor zatrávnia.

 

Veríme, že aj tohtoročným výskumom a obnovou Pustého hradu opätovne pomôžeme k zvýšeniu počtu jeho návštevníkov a dotvoríme tento unikátny hradný areál, ktorý v sebe spája cennú históriu, flóru a faunu ako aj unikátne výhľady na Veľkú Fatru, Nízke Tatry, Veporské vrhy, Poľanu, Javorie, Štiavnické a Kremnické vrchy a Zvolenskú kotlinu. Náučný chodník sa teší obľube návštevníkov z celého Slovenska a často dopĺňa výučbu dejepisu na stredných a základných školách. Lesné cesty dobudované v roku 2009 sú aj často využívanými cyklotrasami, ktoré tvoria okruh okolo Pustého hradu a cez hrad od roku 2014 prechádza Barborská cesta.

 

PhDr. Ján Beljak, PhD.     

                                           

Archeologický výskum a sanačné práce bolo možné uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“.

St_znak_s_logom_a_podporou_1.JPG

 

 

 

 

 

V mesiacoch jún – október 2017 sa na prácach na Pustom hrade podieľali aj 20 uchádzači o zamestnanie v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“.

 socialny fond2.jpglogo-oplz_1ku5small.jpg  

 

 

 

 

Viac informácií o archeologickom výskume na Pustom hrade nájdete na stránke www.pustyhrad.com


 
 


Úvodná stránka