Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo ZvoleneVytlačiť
 

Materská škola Hrnčiarska v centre mesta a Materská škola Ľ. Fullu na Sekieri prešli rozsiahlymi stavebnými úpravami.

Mesto Zvolen tento získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1,06 mil. € z operačného programu Kvalita životného prostredia, pričom celkové náklady na rekonštrukciu materských škôl predstavujú takmer 1,12 mil. €.

Zateplená fasáda, strecha, výmena dverí, okien a podláh, bezbariérové vstupy, nová elektroinštalácia a výmena vykurovacích telies, to všetko bolo súčasťou projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene“.

Materská škola Hrnčiarska vznikla v roku 1971, v súčasnosti má 162 detí, kým MŠ Ľ. Fullu je mladšia, existuje od roku 1980, aktuálne s počtom detí 146.

Rekonštrukcie prinesú výrazné zníženie energetickej náročnosti budov a tým pádom úsporu financií. Rekonštrukcia materských škôl sa začala v 04/2017 a skončila v 05/2018.

 

 

logo-eu-s-odkazom-na-erdf-velke.jpglogo_op kzp_A_RGB.jpglogo MZP SR2.jpg

 

 

 

 

 

Názov projektu:             Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska                 

                                      a Materská škola Fullu vo Zvolene

Operačný program       Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán              Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prioritná os                   4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ            4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy                    PKZP-PO4-SC431-2015-6 

Zdroj                            Európsky fond regionálneho rozvoja

 

 

Celková výška oprávnených výdavkov                         1.112.881,26 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku         1.057.237,20 €

Výška spolufinancovania                                                        55.644,06 €

 

 

MŠ Hrnčiarska po rekonštrukcii

ms hrnciarska (2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms hrnciarska (7).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Fullu po rekonštrukcii

ms fullu (1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms fullu (5).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms fullu (7).jpg


 
 


Úvodná stránka