Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Modernizácia kamerového systému MsP ZvolenVytlačiť
 

Počas roka 2013 realizovalo Mesto Zvolen projekt s názvom „Modernizácia technológie kamerového systému – nutný predpoklad jeho ďalšieho rozšírenia“.

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality dotáciou vo výške 16.000 Eur.

 

Cieľom projektu bola modernizácia hardvéru a softvéru kamerového systému mesta v monitorovacom stredisku Mestskej polície.  Modernizáciou sa zvýšili kapacitné možnosti kamerového systému, a tak sa vytvorili podmienky pre jeho rozširovanie a postupné pripájanie ďalších kamier. Spracovaná štúdia budovania komplexného kamerového systému MsP predpokladá osadenie 33 kamier monitorujúcich verejné priestranstvo a tiež monitorovanie objektov, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen resp. VÚC.

 

V súčasnosti je v prevádzke už 11 kamier. V najbližšom čase predpokladáme zapojenie dvoch kamier slúžiacich na monitorovanie židovského cintorína a priestranstva v okolí základných škôl na Jilemnického ulici vo Zvolene. Budovanie kamerového systému má prínos najmä v oblasti predchádzania kriminality,  ale aj pri jej samotnom odhaľovaní a objasňovaní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Obr. 1 Ilustračné foto (autor: Jozef Záchenský)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                           Obr. 2 Technológia monitorovacieho strediska


 
 


Úvodná stránka