Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Rekonštrukcia Starej radniceVytlačiť
 

V októbri 2013 sa ukončila rekonštrukcia prednej fasády meštianskeho domu známeho ako Stará radnica.

 

Primárnym cieľom reštaurátorských prác bola záchrana hmotnej podstaty originálu tak, aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diela, aby pamiatka mohla naďalej slúžiť svojmu pôvodnému účelu a bola prezentovaná spôsobom primeraným jej pamiatkovým hodnotám.

 

Reštaurátorský zásah zamedzil ďalšiemu poškodzovaniu čelnej fasády meštianskeho domu a prinavrátil jej pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty.

 

Stará radnica - predtým

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará radnica - potom

 

                                                


 
 


Úvodná stránka