Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Rekonštrukcia ZŠ J. AlexyhoVytlačiť
 

Dňa 13.09.2010 sa konala slávnostná kolaudácia zrekonštruovanej Základnej školy J. Alexyho. 

 

V rámci rekonštrukcie sa zrealizovali zatepľovacie práce (výmena okien a dverných výplní, zateplenie fasád a striech), zrekonštruovala telocvičňa, strecha a v celom objekte školy sa vymenili svietidlá.

V učebniach pribudli nové lavice, stoličky a kompletne sa zrekonštruovali odborné učebne chémie, fyziky a prírodopisu. Nové vybavenie dostala učebňa pre integrovaných žiakov a bola zakúpená aj nová výpočtová technika.

 

Na projekt rekonštrukcie školy J. Alexyho s názvom "Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok na ZŠ J. Alexyho 1941/1, Zvolen"  získalo Mesto Zvolen v roku 2009 nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zostávajúcu časť nákladov financovalo Mesto Zvolen.


Realizácia: 07/2009 – 06/2010

Náklady projektu: 1 549 426,75 €

Nenávratný finančný príspevok: 1 471 955,41 €
 

 

  Fotografie pôvodného stavu:

 

 

 

Fotografie - stav po rekonštrukcii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Úvodná stránka