Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Rekonštrukcia ZŠ M. RázusaVytlačiť
 

Dňa 30.09.2010 sa konala slávnostná kolaudácia zrekonštruovanej Základnej školy M. Rázusa. 
 
V rámci rekonštrukcie sa zrealizovali zatepľovacie práce (kompletná výmena okien a dverných výplní, zateplenie fasád a plochých striech). Keďže základnú školy navštevujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na interiérové schodiská boli inštalované mobilné plošiny. Súčasťou prác je aj rekonštrukcia sociálnych zariadení v celej základnej škole, odstránenie statických porúch v dôsledku poškodenia kanalizácie a tiež výmena svietidiel.

 

Na projekt rekonštrukcie školy J. Alexyho s názvom "Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok na ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen" získalo Mesto Zvolen v roku 2009 nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.


Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zostávajúcu časť nákladov financovalo Mesto Zvolen.

 

Realizácia: 06/2009 – 08/2010

Celkové náklady projektu: 1 430 469,73 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 358 946,24 €
 

 

 

Fotografie pôvodného stavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie - stav po rekonštrukcii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Úvodná stránka