Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Rekonštrukcia MŠ CentrumVytlačiť
 

V roku 2011 prebehli v Materske škôlke Centrum rozsiahle rekonštrukčné a zatepľovacie práce (výmena okien a dverných výplní, zateplenie fasád a striech). V celom objekte materskej školy sú vymenené svietidlá. Deti dostali aj nové vnútorné vybavenie – nové zariadenie do šatní, nové hračky do tried.

 

Na projekt rekonštrukcie materskej školy Centrum s názvom "Rekonštrukcia MŠ Centrum 2496/29, Zvolen“ získalo Mesto Zvolen v roku 2010 nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zostávajúcu časť nákladov financuje Mesto Zvolen.

 

Realizácia: 04/2010 – 06/2011
Celkové náklady projektu: 365 809,98 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 347 519,48 €

 

 

 

Fotografie pôvodného stavu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie - stav po rekonštrukcii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Úvodná stránka