Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Rekonštrukcia MŠ CentrumVytlačiť
 

V roku 2011 prebehli v Materske škôlke Centrum rozsiahle rekonštrukčné a zatepľovacie práce (výmena okien a dverných výplní, zateplenie fasád a striech). V celom objekte materskej školy sú vymenené svietidlá. Deti dostali aj nové vnútorné vybavenie – nové zariadenie do šatní, nové hračky do tried.

 

Na projekt rekonštrukcie materskej školy Centrum s názvom "Rekonštrukcia MŠ Centrum 2496/29, Zvolen“ získalo Mesto Zvolen v roku 2010 nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zostávajúcu časť nákladov financuje Mesto Zvolen.

 

Realizácia: 04/2010 – 06/2011
Celkové náklady projektu: 365 809,98 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 347 519,48 €

 

 

 

Fotografie pôvodného stavu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie - stav po rekonštrukcii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Úvodná stránka