Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Pamiatková obnova a výskum veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene 2011Vytlačiť
 

V roku 2011 a začiatkom roka 2012 sa realizoval projekt Pamiatková obnova a výskum veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene 2011. V rámci projektu bola skúmaná južná a západná časť veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene.

 

Cieľom pamiatkovej obnovy veže na Dolnom hrade Pustého hradu je záchrana pôvodného muriva veže a jeho následná prezentácia ako torzálnej architektúry.

 

Obnova a výskum na Dolnom hrade Pustého hradu zahŕňali:
1. archeologický výskum v priestore západnej a južnej časti veže
2. prestrešenie odkrytých architektúr

 

Stavebným prácam na sanácii torza veže predchádza archeologický výskum a architektonicko-historické vyhodnotenie odkrytých múrov, čo umožňuje sanáciu zvyškov veže v čo najautentickejšej podobe. Aj v prípade západnej a časti južnej steny sa najskôr zrealizoval archeologický výskum. Nasledovalo podrobné vyhodnotenie odkrytej architektúry a následne zabezpečenie odkrytej architektúry pred poveternostnými vplyvmi. Všetko to slúži ako príprava na komplexnú stavebnú stabilizáciu.

 

 

 

Odkryté časti západnej a južnej steny muriva veže sa zastrešili kvalitnou drevenou ochrannou konštrukciou. Na túto ochrannú stavbu poskytlo finančné prostriedky Ministerstvo kultúry SR vo forme dotácie z programu Obnovme si svoj dom.

Prestrešenie bude murivo chrániť do doby ukončenia výskumu v tejto časti stavby. Neskôr bude slúžiť aj na ochranu už zakonzervovanej koruny muriva počas jeho stavebnej stabilizácie.

 

Výsledky archeologického výskumu i pamiatkovej obnovy a veľa iných informácií nájdete na internetovej  stránke http://pustyhrad.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: J. Beljak


 
 


Úvodná stránka