Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Pamiatková obnova a výskum kráľovskej veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene v roku 2013Vytlačiť
 

 

Aj v roku 2013 pokračoval na Pustom hrade archeologický výskum pod vedením PhDr. Jána Beljaka, PhD. 

 

Archeologický výskum sa realizoval na nádvorí Dolného hradu. Jeho súčasťou bolo vyhotovenie presnej dokumentácie originálu murív, archeologických nálezových situácii a stavebno-historické vyhodnotenie odkrytej architektúry.

 

Výskum finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnov si svoj dom a projektu mesta Zvolen „Pamiatková obnova a výskum kráľovskej veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene v roku 2013“

 

 

 

                           

 

Podrobné informácie nájdete na http://pustyhrad.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: J. Beljak

 

 

ZAPOJENIE NEZAMESTNANÝCH DO OBNOVY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

 

V roku 2013 na Pustom hrade pomáhalo aj 8 pracovníkov v rámci projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“. V období od 01.07.13 do 30.09.13 vykonávali pomocné práce pri archeologickom výskume a podporovali výskumný tím.

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizovalo Mesto Zvolen v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Úvodná stránka