Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, ZvolenVytlačiť
 

Stará radnica prechádza kompletnou rekonštrukciou

Historická budova na Námestí SNP sa v auguste začala prerábať a rekonštrukcia potrvá do novembra. Obnovia sa tak azda najreprezentatívnejšie priestory mesta. V týchto priestoroch prebiehali kultúrne podujatia, prijímané tu boli tiež návštevy zo zahraničia.

 

Stará radnica prejde rekonštrukciou od úplných základov. Projektová dokumentácia hovorí napríklad o obnovení fasády, vymeniť by sa mali okná, dvere, nanovo budú natiahnuté omietky, zrekonštruované budú podlahy, balkón či schodisko. Budova dostane úplne novú strechu. Kultúrnym a spoločenským podujatiam by malo prospieť nové zasúvacie hľadisko, komfort pomôže zlepšiť nová klimatizácia a vzduchotechnika. Napriek rozsiahlym zmenám bude pochopiteľne zachovaný historický ráz budovy.

 

Označenie „stará“ ostane po novom naozaj iba v názve radnice. Niekdajšie sídlo zvolenskej mestskej rady dostane krásny nový vzhľad. Priestory azda najviac známe tým, že práve v nich bol za poslanca uhorského snemu zvolený Ľudovít Štúr, dnes slúžia najmä potrebám zvolenskej kultúry a cestovného ruchu. Sídli v nich referát kultúry a športu a taktiež informačné centrum.

 

 

 

 

 

 

Názov projektu:               Obnova objektu Starej radnice na Námestí SNP 21/31, Zvolen

Kód ITMS                          22130120107

Začiatok realizácie          08/2015

Ukončenie realizácie      11/2015

Cieľ projektu:                    Zatraktívnenie kultúrneho dedičstva nedostatočne využitého objektu NKP                                                           Stará radnica pre oblasť kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu

Špecifický cieľ                   Využitie NKP Stará radnica pre oblasť cestovného ruchu a zvýšenie                                                                      kultúrno-spoločenského potenciálu regiónu jej obnovou

Poskytovateľ:                     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

                                             Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

                                             www.ropka.sk

 

Celkové náklady             620.232,58 €

Oprávnené náklady        596.839,78 €

- z toho NFP                     566.997,79 €

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

 

 


 
 


Úvodná stránka