Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Názov projektu:           Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Operačný program      Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os                  4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Špecifický cieľ             

4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach  prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku

Kód výzvy                    IROP-PO4-SC431-2017-16

Zdroj                            Európsky fond regionálneho rozvoja

 

 

Celková výška oprávnených výdavkov                              799 921,58 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku         759 925,50 €

Výška spolufinancovania                                                     39.996,08 €

 

loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png


 


Úvodná stránka