Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Rozpočet mesta

Harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu Mesta Zvolen na roky 2019-2021

Harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu Mesta Zvolen na roky 2019-2021
 harmonogram 2019-2021.pdf (2 MB) (2 MB)

 

Rozpočet na roky 2019 - 2021

Rozpočet na roky 2019 - 2021
 Textová časť.pdf (876.6 kB) (876.6 kB)

 

Rozpočet na rok 2019

Príjmy 2019
 príjmy 2019.pdf (206.7 kB) (206.7 kB)

 
Program 1 - vzdelávanie
 program 1 - 2019.pdf (91.8 kB) (91.8 kB)

 
Program 2 - kultúra, šport, voľný čas a mládež
 program 2 - 2019.pdf (111.3 kB) (111.3 kB)

 
Program 3 - sociálne služby a zdravotníctvo
 program 3 - 2019.pdf (103.5 kB) (103.5 kB)

 
Program 4 - bývanie a služby občanom
 program 4 - 2019.pdf (105.6 kB) (105.6 kB)

 
Program 5 - marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj
 program 5 - 2019.pdf (94.6 kB) (94.6 kB)

 
Program 6 - dopravná a technická infraštruktúra
 program 6 - 2019.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

 
Program 7 - životné prostredie
 program 7 - 2019.pdf (89.6 kB) (89.6 kB)

 
Program 8 - samospráva
 program 8 - 2019.pdf (96.4 kB) (96.4 kB)

 
Finančné operácie 2019
 výdavkové finančné operácie 2019.pdf (96 kB) (96 kB)

 
Kapitálové výdavky 2019
 Kapitálové výdavky  2019.pdf (152.3 kB) (152.3 kB)

 
Zvolenské kultúrne centrum 2019
 ZKC 2019.pdf (213.6 kB) (213.6 kB)

 

Rozpočet na rok 2020

Príjmy 2020
 príjmy 2020.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

 
Program 1 - vzdelávanie
 program 1 - 2020.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 
Program 2 - kultúra, šport, voľný čas a mládež
 program 2 - 2020.pdf (110.7 kB) (110.7 kB)

 
Program 3 - sociálne služby a zdravotníctvo
 program 3 - 2020.pdf (102.8 kB) (102.8 kB)

 
Program 4 - bývanie a služby občanom
 program 4 - 2020.pdf (105 kB) (105 kB)

 
Program 5 - marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj
 program 5 - 2020.pdf (93.7 kB) (93.7 kB)

 
Program 6 - dopravná a technická infraštruktúra
 program 6 - 2020.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

 
Program 7 - životné prostredie
 program 7 - 2020.pdf (88.8 kB) (88.8 kB)

 
Program 8 - samospráva
 program 8 - 2020.pdf (95.6 kB) (95.6 kB)

 
Finančné operácie 2020
 finančné operácie 2020.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

 
Kapitálové výdavky 2020
 kapitálové výdavky 2020.pdf (139.9 kB) (139.9 kB)

 
Zvolenské kultúrne centrum 2020
 ZKC 2020.pdf (211.6 kB) (211.6 kB)

 

Rozpočet na rok 2021

Príjmy 2021
 príjmy 2021.pdf (193.5 kB) (193.5 kB)

 
Program 1 - vzdelávanie
 program 1 - 2021.pdf (91.9 kB) (91.9 kB)

 
Program 2 - kultúra, šport, voľný čas a mládež
 program 2 - 2021.pdf (111 kB) (111 kB)

 
Program 3 - sociálne služby a zdravotníctvo
 program 3 - 2021.pdf (102.4 kB) (102.4 kB)

 
Program 4 - bývanie a služby občanom
 program 4 - 2021.pdf (105.2 kB) (105.2 kB)

 
Program 5 - marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj
 program 5 - 2021.pdf (94 kB) (94 kB)

 
Program 6 - dopravná a technická infraštruktúra
 program 6 - 2021.pdf (95.3 kB) (95.3 kB)

 
Program 7 - životné prostredie
 program 7 - 2021.pdf (89.5 kB) (89.5 kB)

 
Program 8 - samospráva
 program 8 - 2021.pdf (96 kB) (96 kB)

 
Finančné operácie 2021
 výdavkové finančné operácie 2021.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

 
Kapitálové výdavky 2021
 kapitálové výdavky 2021.pdf (132 kB) (132 kB)

 
Zvolenské kultúrne centrum 2021
 Zkc 2021.pdf (209.4 kB) (209.4 kB)

 

Rozpočet na rok 2018

Príjmy 2018
 Príjmy 2018.pdf (323.4 kB) (323.4 kB)

 
Program 1 - vzdelávanie
 Program 1 - 2018.pdf (279.5 kB) (279.5 kB)

 
Program 2 - kultúra, šport, voľný čas a mládež
 Program 2 - 2018.pdf (297.5 kB) (297.5 kB)

 
Program 3 - sociálne služby a zdravotníctvo
 Program 3 - 2018.pdf (290.9 kB) (290.9 kB)

 
Program 4 - bývanie a služby občanom
 Program 4 - 2018.pdf (294.5 kB) (294.5 kB)

 
Program 5 - marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj
 Program 5 - 2018.pdf (282.3 kB) (282.3 kB)

 
Program 6 - dopravná a technická infraštruktúra
 Program 6 - 2018.pdf (283.1 kB) (283.1 kB)

 
Program 7 - životné prostredie
 Program 7 - 2018.pdf (277.8 kB) (277.8 kB)

 
Program 8 - samospráva
 Program 8 - 2018.pdf (284.7 kB) (284.7 kB)

 
Finančné operácie 2018
 Výdavkové finančné operácie 2018.pdf (217.3 kB) (217.3 kB)

 
Kapitálové výdavky 2018
 Kapitálové výdavky 2018.pdf (267.4 kB) (267.4 kB)

 
Zvolenské kultúrne centrum 2018
 Zvolenské kultúrne centrum 2018.pdf (319.5 kB) (319.5 kB)

 


Úvodná stránka