Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zamestnanci mesta

Poslanie a vízia v oblasti ľudských zdrojov

 

Chceme, aby na Mestskom úrade a Mestskej polícii vo Zvolene

 • sa podarilo nájsť a udržať kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov, ktorí budú stotožnení s poslaním organizácie „služba občanovi, služba mestu“,
 • pracovali zamestnanci, ktorí podávajú vynikajúci výkon, poskytujú kvalitné služby pre občanov, pracujú tímovo, sú inovatívni a schopní prispôsobovať sa zmenám,
 • občania našli partnerov, na ktorých sa s dôverou obrátia so svojimi požiadavkami i názormi

 

Naše silné stránky a čo vám môžeme ponúknuť:

 • zaujímavú prácu v rôznych odborných oblastiach samosprávy a verejnej správy
 • možnosť pracovať na zaujímavých projektoch
 • možnosť sebarealizácie
 • profesionálny rast
 • stabilitu zamestnania
 • zaručené zvýšenie mzdy 1 – krát ročne Nariadením vlády SR
 • bohatý sociálny program zaručený Kolektívnou zmluvou
 • odbornú prax študentom stredných a vysokých škôl
 • možnosť spolupráce na výskumných projektoch, pri seminárnych, záverečných a diplomových prácach s dôrazom na potreby našej organizácie

 

Staráme sa o osobný rozvoj a vzdelávanie našich zamestnancov

Uvedomujeme si, že v súčasnej dobe je hlavným zdrojom konkurenčnej výhody jedine ľudský kapitál, ktorý plní a realizuje stratégie organizácie. Snažíme sa rozvíjať našich zamestnancov, pre ktorých v oblasti osobného rozvoja a vzdelávania zabezpečujeme:

 • odborné vzdelávanie, najmä pri zmenách v legislatíve vo všetkých oblastiach
 • pre zamestnancov pracujúcich v prvom kontakte s klientmi vzdelávacie aktivity osobnostného rozvoja – tréningy zamerané na komunikáciu, prácu s klientom, asertivitu...
 • rozvoj manažmentu
 • zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov štúdiom na vysokých školách popri zamestnaní
 • dávame zamestnancom priestor v ich iniciatíve pri výbere vhodného vzdelávania
   

 


Úvodná stránka