Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Záverečný účet mesta

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2018

Názov: Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2018
Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa: 12.04.2019
Lehota na podanie pripomienok do: 29.04.2019

Predkladateľ: Ing. Alena Gáborová, vedúca ekonomického odboru

e-mail: agaborova@zvolen.sk
telefón: 045/53 03 282, 0908 930 004
kancelária č. dv. 235, II. posch. MsÚ
MsÚ Zvolen, Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen

Záverečný účet 2018

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2018 - textová časť
 ZU 2018 - textová časť.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Príjmy Mesta Zvolen 2018
 príjmy 2018.pdf (289.3 kB) (289.3 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 kapitálové výdavky 2018.pdf (290.1 kB) (290.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 program 1 - 2018.pdf (98.4 kB) (98.4 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport, voľný čas a mládež
 program 2 - 2018.pdf (128 kB) (128 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby a zdravotníctvo
 program 3 - 2018.pdf (114.5 kB) (114.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a služby občanom
 program 4 - 2018.pdf (130.2 kB) (130.2 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj
 program 5 - 2018.pdf (101.7 kB) (101.7 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 program 6 - 2018.pdf (105.1 kB) (105.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : životné prostredie
 program 7 - 2018.pdf (95.5 kB) (95.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : samospráva
 program 8 - 2018.pdf (104.4 kB) (104.4 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 finančné operácie 2018.pdf (122.2 kB) (122.2 kB)

 
Dotácie
 dotácie 2018.pdf (196.5 kB) (196.5 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 - textová časť
 Textová časť.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2017.pdf (293.6 kB) (293.6 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2017.pdf (259.1 kB) (259.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 Program 1 - 2017.pdf (99.3 kB) (99.3 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport, voľný čas a mládež
 Program 2 - 2017.pdf (126.4 kB) (126.4 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby a zdravotníctvo
 Program 3 - 2017.pdf (115.6 kB) (115.6 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a služby občanom
 Program 4 - 2017.pdf (124.5 kB) (124.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj
 Program 5 - 2017.pdf (103 kB) (103 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 Program 6 - 2017.pdf (102.3 kB) (102.3 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : životné prostredie
 Program 7 - 2017.pdf (96.3 kB) (96.3 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : samospráva
 Program 8 - 2017.pdf (104.8 kB) (104.8 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2017.pdf (116 kB) (116 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2017.pdf (159.6 kB) (159.6 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2016

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2016 - textová časť
 ZÚ 2016 - Textová časť.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2016.pdf (389.5 kB) (389.5 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2016.pdf (336.1 kB) (336.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 Program 1 - vzdelávanie.pdf (278.5 kB) (278.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport, voľný čas a mládež
 Kultúra, šport, voľný čas a mládež 2.pdf (302 kB) (302 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby a zdravotníctvo
 Sociálne služby a zdravotníctvo 2016.pdf (293.1 kB) (293.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a služby občanom
 Bývanie a služby občanom 2016.pdf (297.9 kB) (297.9 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj
 Marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj2016.pdf (282.9 kB) (282.9 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 Dopravná a technická infraštruktúra 2016.pdf (282.2 kB) (282.2 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : životné prostredie
 Životné prostredie 2016.pdf (278.1 kB) (278.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : samospráva
 Samospráva 2016.pdf (286.2 kB) (286.2 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2016.pdf (218.2 kB) (218.2 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2016.pdf (424.4 kB) (424.4 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2015

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2015 - textová časť
 ZU 2015 - textová časť.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2015.pdf (425.7 kB) (425.7 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2015.pdf (375.8 kB) (375.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 Vzdelávanie 2015.pdf (278.3 kB) (278.3 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport, voľný čas a mládež
 Kultúra, šport, voľný čas a mládež 2015.pdf (303 kB) (303 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby a zdravotníctvo
 Sociálne služby a zdravotníctvo 2015.pdf (293.6 kB) (293.6 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a služby občanom
 Bývanie a služby občanom 2015.pdf (295.8 kB) (295.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj
 Marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj 2015.pdf (283.2 kB) (283.2 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 Dopravná a technická infraštruktúra 2015.pdf (282.4 kB) (282.4 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : životné prostredie
 Životné prostredie 2015.pdf (277.5 kB) (277.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : samospráva
 Samospráva 2015.pdf (285.6 kB) (285.6 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2015.pdf (221.3 kB) (221.3 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2015.pdf (386.7 kB) (386.7 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2014

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2014 - textová časť
 ZÚ 2014 - textová časť s titulnou stranou.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2014.pdf (439.2 kB) (439.2 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2014.pdf (392.7 kB) (392.7 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 Vzdelávanie 2014.pdf (253.1 kB) (253.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport, voľný čas a mládež
 Kultúra, šport, voľný čas a mládež 2014.pdf (274.7 kB) (274.7 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby a zdravotníctvo
 Sociálne služby a zdravotníctvo 2014.pdf (270.4 kB) (270.4 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a služby občanom
 Bývanie a služby občanomv2014.pdf (271.6 kB) (271.6 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj
 Marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj 2014.pdf (260 kB) (260 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 Dopravná a technická infraštruktúra 2014.pdf (257.1 kB) (257.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : životné prostredie
 Životné prostredie 2014.pdf (249 kB) (249 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : samospráva
 Samospráva 2014.pdf (260.7 kB) (260.7 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2014.pdf (289.1 kB) (289.1 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2014.pdf (416.2 kB) (416.2 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2013

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2013 - textová časť
 Záverečný účet 2013.pdf (939 kB) (939 kB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2013.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2013.pdf (51.1 kB) (51.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 Vzdelávanie 2013.pdf (24 kB) (24 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport a voľný čas
 Kultúra, šport, voľný čas 2013.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby
 Sociálne služby 2013.pdf (30.1 kB) (30.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a občianska vybavenosť
 Bývanie a občianska vybavenosť 2013.pdf (30.1 kB) (30.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : cestovný ruch
 Cestovný ruch 2013.pdf (24 kB) (24 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 Dopravná a technická infraštruktúra 2013.pdf (24.4 kB) (24.4 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : informačná spoločnosť
 Informačná spoločnosť 2013.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : životné prostredie
 Životné prostredie 2013.pdf (25.1 kB) (25.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 9 : administratívna a podporná činnosť
 Administratívna a podporná činnosť 2013.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2013.pdf (26.6 kB) (26.6 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2013.pdf (38.9 kB) (38.9 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2012

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2012 - textová časť
 Záverečný účet 2012.pdf (770.8 kB) (770.8 kB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2012.pdf (67.7 kB) (67.7 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2012.pdf (51.9 kB) (51.9 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 Vzdelávanie 2012.pdf (24.3 kB) (24.3 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport a voľný čas
 Kultúra, šport, voľný čas 2012.pdf (28.2 kB) (28.2 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby
 Sociálne služby 2012.pdf (30.2 kB) (30.2 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a občianska vybavenosť
 Bývanie a občianska vybavenosť 2012.pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : cestovný ruch
 Cestovný ruch 2012.pdf (24 kB) (24 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 Dopravná a technická infraštruktúra 2012.pdf (24.4 kB) (24.4 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : informačná spoločnosť
 Informačná spoločnosť 2012.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : životné prostredie
 Životné prostredie 2012.pdf (25.6 kB) (25.6 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 9 : administratívna a podporná činnosť
 Administratívna a podporná činnosť 2012.pdf (26.7 kB) (26.7 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2012.pdf (26.1 kB) (26.1 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2012.pdf (32.7 kB) (32.7 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2011

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2011 - textová časť
 Záverečný účet 2011.pdf (579.6 kB) (579.6 kB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2011.pdf (82.9 kB) (82.9 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2011.pdf (65.1 kB) (65.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 Vzdelávanie 2011.pdf (23.8 kB) (23.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport a voľný čas
 Kultúra, šport a voľný čas 2011.pdf (27.9 kB) (27.9 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby
 Sociálne služby 2011.pdf (34.5 kB) (34.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a občianska vybavenosť
 Bývanie a občianska vybavenosť 2011.pdf (30.1 kB) (30.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : cestovný ruch
 Cestovný ruch 2011.pdf (23.8 kB) (23.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 Dopravná a technická infraštruktúra 2011.pdf (25 kB) (25 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : informačná spoločnosť
 Informačná spoločnosť 2011.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : životné prostredie
 Životné prostredie 2011.pdf (25.3 kB) (25.3 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 9 : administratívna a podporná činnosť
 Administratívna a podporná činnosť 2011.pdf (26.8 kB) (26.8 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2011.pdf (42.5 kB) (42.5 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2011.pdf (45.2 kB) (45.2 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2010

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2010 - textová časť
 Záverečný účet 2010.pdf (972.9 kB) (972.9 kB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2010.pdf (92.6 kB) (92.6 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2010.pdf (65.5 kB) (65.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 Vzdelávanie 2010.pdf (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport a voľný čas
 Kultúra, šport, voľný čas 2010.pdf (28.1 kB) (28.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby
 Sociálne služby 2010.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a občianska vybavenosť
 Bývanie a občianska vybavenosť 2010.pdf (28.8 kB) (28.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : cestovný ruch
 Cestovný ruch 2010.pdf (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 Dopravná a technická infraštruktúra 2010.pdf (26 kB) (26 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : informačná spoločnosť
 Informačná spoločnosť 2010.pdf (23.9 kB) (23.9 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : životné prostredie
 Životné prostredie 2010.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 9 : administratívna a podporná činnosť
 Administrarívna a podporná činnosť 2010.pdf (25.9 kB) (25.9 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2010.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2010.pdf (19.7 kB) (19.7 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2009

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2009 - textová časť
 Záverečný účet 2009.pdf (535.8 kB) (535.8 kB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2009.pdf (73.1 kB) (73.1 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2009.pdf (54.7 kB) (54.7 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 1 : vzdelávanie
 Vzdelávanie 2009.pdf (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 2 : kultúra, šport a voľný čas
 Kultúra, šport a voľný čas 2009.pdf (30.5 kB) (30.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 3 : sociálne služby
 Sociálne služby 2009.pdf (29.8 kB) (29.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 4 : bývanie a občianska vybavenosť
 Bývanie a občianska vybavenosť 2009.pdf (32.1 kB) (32.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 5 : cestovný ruch
 Cestovný ruch 2009.pdf (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 6 : dopravná a technická infraštruktúra
 Dopravná a technická infraštruktúra 2009.pdf (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 7 : informačná spoločnosť
 Informačná spoločnosť 2009.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 8 : životné prostredie
 Životné prostredie 2009.pdf (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - program 9 : administratívna a podporná činnosť
 Administratívna a podporná činnosť 2009.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2009.pdf (46.2 kB) (46.2 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2009.pdf (64.2 kB) (64.2 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2008

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2008 - textová časť
 Záverečný účet 2008.pdf (460 kB) (460 kB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2008.pdf (44.1 kB) (44.1 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2008.pdf (53.8 kB) (53.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : verejná správa
 Verejná správa 2008.pdf (24.9 kB) (24.9 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : finančná oblasť
 Finančná oblasť 2008.pdf (24 kB) (24 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : bezpečnosť
 Bezpečnosť 2008.pdf (24.9 kB) (24.9 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : odpadové hospodárstvo
 Odpadové hospodárstvo 2008.pdf (24.7 kB) (24.7 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : cestná doprava
 Cestná doprava 2008.pdf (17.8 kB) (17.8 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : správa a údržba ciest, VMČ
 Správa a údržba ciest a VMČ 2008.pdf (17.2 kB) (17.2 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : verejná zeleň
 Verejná zeleň 2008.pdf (23.6 kB) (23.6 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : pamiatková starostlivosť
 Pamiatková starostlivosť 2008.pdf (25 kB) (25 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : verejné osvetlenie
 Verejné osvetlenie 2008.pdf (17.4 kB) (17.4 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : sociálna oblasť
 Sociálna oblasť 2008.pdf (28.9 kB) (28.9 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : školstvo
 Školstvo 2008.pdf (17.2 kB) (17.2 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : bývanie a občianska vybavenosť
 Bývanie a občianska vybavenosť 2008.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : kultúra, šporť, cestovný ruch
 Kultúra, šport a cestovný ruch 2008.pdf (26.1 kB) (26.1 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen - oblasť : územné plánovanie a stavebná správa
 Územné plánovanie a stavebná správa 2008.pdf (17.1 kB) (17.1 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2008.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Dotácie
 Dotácie 2008.pdf (37.5 kB) (37.5 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2007

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2007 - textová časť
 Záverečný účet 2007.pdf (361.6 kB) (361.6 kB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2007.pdf (43.8 kB) (43.8 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2007.pdf (53 kB) (53 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen
 Bežné výdavky 2007.pdf (40.6 kB) (40.6 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2007.pdf (23.6 kB) (23.6 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2006

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2006 - textová časť
 Záverečný účet 2006.pdf (274 kB) (274 kB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2006.pdf (44.1 kB) (44.1 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2006.pdf (53.7 kB) (53.7 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen
 Bežné výdavky 2006.pdf (40.8 kB) (40.8 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2006.pdf (24.6 kB) (24.6 kB)

 

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2005

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2005 - textová časť
 Záverečný účet 2005.pdf (261.6 kB) (261.6 kB)

 
Príjmy Mesta Zvolen
 Príjmy 2005.pdf (44.8 kB) (44.8 kB)

 
Kapitálové výdavky Mesta Zvolen
 Kapitálové výdavky 2005.pdf (47.9 kB) (47.9 kB)

 
Bežné výdavky Mesta Zvolen
 Bežné výdavky 2005.pdf (101.4 kB) (101.4 kB)

 
Finančné operácie Mesta Zvolen
 Finančné operácie 2005.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 


Úvodná stránka