Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zvolenské noviny

O smerovaní školstva v meste rozhodujú aj ZvolenčaniaVytlačiť
 

Až 600 z nich prispelo svojimi názormi k vytvoreniu nového strategického dokumentu, ktorým by sa malo riadiť zvolenské školstvo v rokoch 2020 – 2030. Spolupracovali odborníci z oblasti školstva, dobrovoľníci z radov mimovládneho sektora a tiež zástupcovia rodičov i samotných študentov. Nová koncepcia rozvoja školstva je tak spoločným dielom širokého tímu ľudí.

„Pri tvorbe koncepcie je spolupráca odborníkov a verejnosti nenahraditeľná. Môžeme tak získať informácie a názory rodičov, študentov a ďalších Zvolenčanov na rôzne oblasti školstva v meste, majú totiž svoje vlastné skúsenosti tak so školami ako napríklad s centrami voľného času,“ vyjadrila sa garantka koncepcie za odbor školstva Kamila Strapková.

02_Koncepcia školstva.jpg

Jednotlivé pracovné skupiny hodnotili osobitne materské, základné, stredné a vysoké školstvo. „Najčastejšími témami stretnutí v pracovných skupinách bol technický stav budov a učební jednotlivých škôl či vybavenie učebnými pomôckami, ale aj otázka zabezpečenia výučby kvalitnými učiteľmi. Nezabudli sme ani na dôležitú diskusiu na tému spolupráce škôl s ďalšími inštitúciami v meste či mimo neho,“ hovorí ďalej Strapková.  Moderné vzdelávanie, bezpečné prostredie, inklúzia, spolupráca a informovanosť – takým smerom by sa podľa koncepcie malo uberať zvolenské školstvo v rokoch 2020 – 2030.

Zvolenské školy by mali viac spolupracovať

Ako už bolo spomenuté, až 600 aktívnych Zvolenčanov poskytlo svoje názory na oblasť školstva v dotazníkovom prieskume. Aj z nich je zrejmá požiadavka čo najväčšej spolupráce medzi jednotlivými druhmi škôl. Trenie medzi nimi zapríčiňuje veľká rôznorodosť zriaďovateľov na území mesta: materské a základné školy patria pod mesto, stredné pod vyšší územný celok a vysoké školy sú zase záležitosťou štátu. Medzi nimi je potrebné ďalej rozlišovať súkromné a verejné školy či škôlky.

Aby toho nebolo málo, jednotlivé druhy škôl sa riadia úplne odlišnými zákonmi . „O to ťažšia je úloha samotného mesta, nakoľko samotné má obmedzený okruh právomocí, na základe ktorých môže riešiť školskú problematiku na svojom vlastnom území. Z tohto pohľadu si myslím, že nie je možné robiť veľa zmien, skôr by sme sa mali sústrediť na isté opravy v samotnej organizácii školstva a vo vzťahoch jednotlivých partnerov v tejto oblasti. Najmä v neformálnych vzťahoch toho mesto pri aktívnom prístupe môže urobiť nemálo,“ dopĺňa garantka koncepcie rozvoja školstva. Podľa jej slov aj toto je cesta, aby zvolenské školstvo ako také v budúcnosti mohlo ďalej napredovať.“

Strategický dokument by sa mal dostať do schvaľovania mestského zastupiteľstva v novembri. Viac informácií o tejto problematike nájdete aj na stránke www.skoly.zvolen.sk.


 
 


Úvodná stránka