Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni

Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni

Miesto realizácie projektu:                   Zvolen, Nové Zámky, Lučenec

Výška poskytnutého príspevku:          206 453, 02 EUR

Realizátor projektu:                              Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava

Trvanie projektu:                                   apríl 2018 – marec 2020

 

Partneri projektu:

Mesto Nové Zámky, Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra – Komunitné centrum Kompas

Mesto Lučenec, YOUNG FOLKS LC

Mesto Zvolen, Združenie Slatinka

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

 

operačný program:                       Efektívna verejná správa

spolufinancovaný fondom:            Európsky sociálny fond

prioritná os:                                  1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

špecifický cieľ:                              1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

poskytovateľ NFP:                        Ministerstvo vnútra SR

účel projektu:                                Občianska informovanosť a participácia - menej rozvinutý región 

 

Cieľ projektu: Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni

 

Ciele a výstupy:

a) informačné a vzdelávacie podujatia

b) sieťovanie aktérov z rôznych sektorov pôsobiacich na úrovni samosprávy

c) analýza verejnej politiky v oblasti detí a mladých ľudí na úrovni samosprávy

d) mapovanie potrieb a možností zefektívnenia verejnej správy a verejnej politiky v danej oblasti

e) tvorba koncepčných dokumentov (koncepcií, akčných plánov) v danej oblasti

f)  šírenie výstupov projektu a propagácia dobrej praxe

 

Viac informácií o celoslovenskom projekte: www.codetipotrebuju.sk

 

obr1.jpg

 

 

obr2.jpg

obr3.jpg      obr4.jpg


 


Úvodná stránka